SpareBank 1 SR-Bank ASA: Ordinær generalforsamling – valg til styret

Ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA valgte 20. april 2017 følgende nye styremedlemmer: Therese Log Bergjord for en valgperiode på inntil ett år og Jan Skogseth for en valgperiode på inntil to år. Styremedlemmene Kate Henriksen og Tor Dahle ble gjenvalgt for en valgperiode på inntil to år.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank har nå følgende sammensetning:

Dag Mejdell, leder
Kate Henriksen, medlem
Birthe Cecilie Lepsøe, medlem
Tor Dahle, medlem
Therese Log Bergjord, medlem
Jan Skogseth, medlem
Sally Lund-Andersen, ansattes representant
Kristian Kristensen, ansattes representant

For ytterligere informasjon om styrets medlemmer, se www.sr-bank.no/IR

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner