SpareBank 1 SR-Bank ASA: Ordinær generalforsamling – valg til styret

Ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA gjenvalgte 24. april 2019 Kate Henriksen, Tor Dahle og Jan Skogseth som styremedlemmer for en valgperiode på inntil 2 år.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank har nå følgende sammensetting:

Dag Mejdell, leder

Kate Henriksen, medlem

Birthe Cecilie Lepsøe, medlem

Tor Dahle, medlem

Therese Log Bergjord, medlem

Jan Skogseth, medlem

Sally Lund-Andersen, ansattes representant

Kristian Kristensen, ansattes representant

For ytterligere informasjon om styrets medlemmer, se www.sr-bank.no/IR

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Abonner