SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Dom avsagt i Borgarting Lagmannsrett er rettskraftig

SpareBank 1 SR-Bank har i dag blitt informert om at Høyesteretts ankeutvalg avviste anke fremmet av Kluge Advokatfirma AS med flere, saksnummer 19-083260SIV-HRET. Anken gjaldt avsagt dom i Borgarting Lagmannsrett 12. mars i år, saksnummer 18-027239ASD-BORG/01.

Samlet erstatningsbeløp fra Kluge Advokatfirma AS med flere, inkludert forsinkelsesrenter, utgjør om lag 90 millioner kroner. Beløpet vil i sin helhet føres over resultatet for andre kvartal 2019.

Stavanger, 17. juni 2019

Kontaktpersoner: 
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033. 
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner