SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Dom avsagt i Borgarting Lagmannsrett er rettskraftig

SpareBank 1 SR-Bank har i dag blitt informert om at Høyesteretts ankeutvalg avviste anke fremmet av Kluge Advokatfirma AS med flere, saksnummer 19-083260SIV-HRET. Anken gjaldt avsagt dom i Borgarting Lagmannsrett 12. mars i år, saksnummer 18-027239ASD-BORG/01.

Samlet erstatningsbeløp fra Kluge Advokatfirma AS med flere, inkludert forsinkelsesrenter, utgjør om lag 90 millioner kroner. Beløpet vil i sin helhet føres over resultatet for andre kvartal 2019.

Stavanger, 17. juni 2019

Kontaktpersoner: 
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033. 
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner