SpareBank 1 SR-Bank ASA: Videresalg av aksjer som del av spareprogram for ansatte

Report this content

Aksjene SpareBank 1 SR-Bank ASA kjøpte 8. 9. og 12. august 2019 til bruk i bankens spareprogram for ansatte er videresolgt de ansatte i henhold til deres sparebeløp. Aksjene er solgt til kurs kr 97,90.

Etter videresalget er bankens egen beholdning 89.496 aksjer.

Primærinnsideres erverv av aksjer, som deltakere i spareprogrammet, er som angitt i vedlagt oppstilling.