SpareBank 1 SR-Bank med ny konsernstruktur og endringer i konsernledelsen

Report this content

Fra første oktober blir det endringer i konsernledelsen og konsernstrukturen i SpareBank 1 SR-Bank, med det formål å komme enda nærmere kunden.

- Den nye konsernstrukturen skal bidra til økt fokus på våre viktigste kundesegmenter. Derfor går vi fra to til tre kundedivisjoner med et helhetlig og tydelig ansvar, og et tettere operasjonelt samarbeid med døtrene, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer i SpareBank 1 SR-Bank.

Alle endringene er mer detaljert beskrevet under.

Den nye konsernledelsen vil bestå av:

 • Benedicte Schilbred Fasmer (Konsernsjef)
 • Inge Reinertsen (Økonomi og regnskap samt konserntjeneste – CFO)
 • Jan Friestad (Konsernstrategi og Prosjekter)
 • Signe Helliesen (Compliance)
 • NY (HR, Kommunikasjon og Bærekraft)
 • Frode Bø (Risikostyring)
 • NY (Personmarked, inkl. Private Banking)
 • Marianne Bakke (SMB, inkl. Landbruk)
 • Tore Medhus (Storkunde)
 • Glenn Sæther (Teknologiutvikling og forretningsprosesser)
 • Ella Skjørestad (Innsikt, marked og produkt)
   

Bedriftsmarkedet, nå som SMB og Storkunde
Satsingen på SMB markedet forsterkes, gjennom å samle SMB, Landbruk som i dag ligger i Private Banking og Monner i en ny kundedivisjon. Forretningspartner knyttes også tett opp til denne virksomheten.

For større kunder, hvor det er naturlig med dyp bransjekunnskap og en annen type betjening, samles kraft og fokus i divisjonen Storkunde.

Personmarkedet
Personmarkedet har hatt god lønnsomhet og vekst de senere år, og samspillet med EiendomsMegler 1 gir synlige resultater. Administrerende direktør i EiendomsMegler 1 vil gå inn i ledergruppen i personmarkedet. Dagens leder av personmarkedet, Jan Friestad, står i stillingen frem til ny leder har tiltrådt.

Konsernstrategi og Prosjekter
Området inkluderer å være strategisk ansvarlig inn mot SpareBank 1 Alliansen, og å ha ansvar for prosjekter som går på tvers av konsernet og alliansen og ikke minst bidra til innsikt og realisering av konsernets strategiske mål.

Teknologiutvikling og Forretningsprosesser
Teknologi, data, sikkerhet, utvikling og forretningsstøtteenhetene samles i ett område for bedre å koordinere den teknologiske utviklingen i Teknologiutvikling og Forretningsprosesser.

Marked, Innsikt og Kundetilbud
Datadrevet innsikt, marked og kundetilbud samles inn under ett område og får ansvaret for produktene og tjenestene i konsernet.

Disse to sistnevnte divisjonene skal betjene våre tre kundedivisjoner på tvers, og skal ha felles mål med disse. Kundeoppfølging og salg i digitale og fysiske kanaler skal forbedres.

For virksomhetsstyring, kvalitetssikring og etterlevelse gjøres følgende endringer;

HR, Kommunikasjon og Bærekraft
Ansvaret for Strategisk HR, Kommunikasjon og Bærekraft for konsernet, samles inn under en ny divisjon. Områdene ledes fram til nye ledere er på plass av Signe Helliesen og Thor-Christian Haugland.

Økonomi, Regnskap, Finans og Konserntjenester utvides ved at Innkjøp, Konsernjuridisk og AML legges inn under dette området. Hvitvaskingsansvarlig, Nils Mikal Hegrestad, rapporterer fortsatt direkte til konsernsjef.

Compliance og Risikostyring blir som i dag.

Hensikten med disse endringen er å få en konsernstruktur som gir større kraft, og gi seg utslag i;

 • Det blir tydelige felles mål.
 • Ansvar og grensesnitt vil bli tydeliggjort.
 • Samspill mellom det fysiske og det digitale om felle mål.
 • Fokus på digital transformasjon og hvor innsikt til å bruke data mer treffsikkert blir brukt.
 • Samspill og tettere samarbeid mellom banken og døtrene.
 • HR blir mer strategisk for å utvikle både kompetansen og for å være en attraktiv arbeidsplass.
 • Et fortsatt solid lokalt fotavtrykk og tilstedeværelse.
 

For ytterligere informasjon:

Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef, telefon 950 60 034
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31 633

 

Stavanger, 17. juni 2021

Abonner