SRBANK - UTSTEDELSE AV FONDSOBLIGASJON

SpareBank 1 SR-Bank har utstedt NOK 375 millioner i en evigvarende fondsobligasjon med innløsningsrett etter 5 år med kupong 3 måneders nibor + 350.

Banken har kjøpt tilbake NOK 141,5 millioner i fondsobligasjonslån NO0010552672/ROGG56 til 3 måneders Nibor + 70, utestående volum i markedet er NOK 542 millioner. Banken har også kjøpt tilbake NOK 46,5 millioner i fondsobligasjonslån NO0010552664/ROGG57 til 3 måneders Nibor + 70, utestående volum i markedet er NOK 70 millioner.

Kontakt SR-Bank: Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf. 909 50 088

Denne meldingen er informasjonspliktig iht. verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner