SRBANK - UTSTEDELSE AV FONDSOBLIGASJON

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank har utstedt NOK 375 millioner i en evigvarende fondsobligasjon med innløsningsrett etter 5 år med kupong 3 måneders nibor + 350.

Banken har kjøpt tilbake NOK 141,5 millioner i fondsobligasjonslån NO0010552672/ROGG56 til 3 måneders Nibor + 70, utestående volum i markedet er NOK 542 millioner. Banken har også kjøpt tilbake NOK 46,5 millioner i fondsobligasjonslån NO0010552664/ROGG57 til 3 måneders Nibor + 70, utestående volum i markedet er NOK 70 millioner.

Kontakt SR-Bank: Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf. 909 50 088

Denne meldingen er informasjonspliktig iht. verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner