SRBNK: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for regnskapsåret 2019

Report this content

Det vises til generalforsamlingens vedtak av 24. april 2020, angående utstedelse av fullmakt til styret om å kunne utbetale et utbytte for regnskapsåret 2019 med inntil kroner 5,50. Styret har besluttet å utbetale et utbytte på kroner 5,50 pr aksje for 2019, i mars.

Utbyttebeløp: 5,50 kroner pr aksje

Annonsert valuta: NOK

Siste dag inklusive: 11. mars 2021

Ex dato: 12. mars 2021

Eierregisterdato: 15. mars 2021

Utbetalingsdato: Fra 19. mars 2021

Vedtaksdato: 10. februar 2021

 

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.
 

Stavanger 11. februar 2021

Kontaktpersoner:
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner