UTSTEDELSE AV ANSVARLIG LÅN

SpareBank 1 SR-Bank har i dag utstedt et ansvarlig lån på NOK 500 millioner med kupong 3 måneders Nibor + 1,52 prosentpoeng. Lånets løpetid er 11 år, med første innløsningsrett etter 6 år. Innbetalingsdato er 9. mai 2017 og lånet vil søkes notert på Oslo Børs. Emisjonsrammen på lånet er NOK 1 000 millioner.

SpareBank 1 SR-Bank har kjøpt tilbake NOK 59 millioner i ansvarlig lån NO0010664568 / SRBANK07 til 3 måneders Nibor + 0,80 prosentpoeng med oppgjørsdato 9. mai 2017, tilsvarende kurs 101,147. Utestående i markedet utover egenbeholdning er etter dette NOK 766 millioner.

Tilretteleggere var Nordea Markets, SR-Bank Markets og Swedbank Norge.

Denne meldingen er informasjonspliktig iht. verdipapirhandelloven §5-12.

Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf. 909 50 088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner