Videresalg av aksjer som del av spareprogram for ansatte

Report this content

Aksjene SpareBank 1 SR-Bank ASA kjøpte 6., 9. og 10. desember 2019 til bruk i bankens spareprogram for ansatte er videresolgt de ansatte i henhold til deres sparebeløp. Aksjene er solgt til kurs kr 97,8702

Etter videresalget er bankens egen beholdning 91.311 aksjer.

Primærinnsideres erverv av aksjer, som deltakere i spareprogrammet, er som angitt i vedlagt oppstilling.