Storebrand ASA: Gjensidige Forsikring ASA reduserer sin eierandel i Storebrand ASA

Gjensidige Forsikring ASA har i en bøsrmelding 18. oktober 2013 annonsert at de har solgt eller sagt seg enig om å selge 19 000 000 aksjer i Storebrand ASA, noe som representerer omtrent 4,22% av aksjene i selskapet. Aksjene ble solgt til en pris på 34,75 kroner per aksje. Etter gjennomføringen av salget vil Gjensidige Forsikring ASA eie 90 458 254 aksjer i Storebrand ASA, noe som utgjør omtrent 20,11 % av aksjene i selskapet.

Lysaker 18. oktober 2013

Kontaktpersoner:

Informasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Abonner

Dokumenter og linker