STOREBRAND ASA: Kapitalforhøyelse registrert

Report this content

I forbindelse med gjennomføring («closing») av oppkjøpet av Capital Investment, annonsert 31.08.2021, er Storebrand ASA's kapitalforhøyelse nå registret med en økning på NOK 20 804 540 til NOK 2 359 874 450 ved utstedelse av 4 160 908 nye aksjer, hver pålydende NOK 5.00. Antall utstedte aksjer i Storebrand ASA er nå 471 974 890 aksjer.

Lysaker, 1. oktober 2021

Kontaktperson:

Leder Investor Relations & Rating, Daniel Sundahl:
daniel.sundahl@storebrand.no eller (+47) 913 61 899

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner