Storebrand ASA: Meldepliktig handel

I forbindelse med aksjekjøpsordning for ansatte, bonustildeling til konsernledelsen og fastlønn utbetalt som aksjer for konsernledelsen har følgende primærinnsidere den 16. mars 2016 benyttet seg av og/eller blitt tildelt følgende antall aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 32,62 kroner pr. aksje.

Navn Aksjeprogram for ansatte Fastlønn utbetalt som aksjer/bonus Tidligere beholdning* Ny beholdning*
Grefstad, Odd Arild 1533 20917 70152 92602
Løddesøl, Lars 1533 10005 48631 60169
Holmgren, Geir 1533 10106 14677 26316
Kamark, Robin 1533 11035 41544 55702
Skaaret, Heidi 9670 15312 25212
Hodnesdal, Hege 7148 9480 25040
Saugestad, Jan-Erik 1533 12628 8607 22768
Hansèn, Staffan 1533 11976 12348 25857
Haug, Knut Dyre 613 12642 13255
Arnø, Knut Georg 1533 1251 2784
Sjøblom, Erik 1533 10084 11617
Sagård, Bernt 1533 10122 11655
Håstein, Arne Fredrik 1533 2111 3644
Birkeland, Sigbjørn 613 832 1445
Khan, Faisal 1533 8854 10387
Krøkje, Kjetil 613 890 1503
Barstad, Trond Harald 230 1476 1706
Wardeberg, Anne Grete 1533 4128 5661

*Inkluderer transaksjoner foretatt av nærstående 

Lysaker, 17. mars 2016 

Kontaktpersoner: 

Kommunikasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38

Investor Relations-ansvarlig Kjetil R. Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Abonner