Storebrand ASA: Meldepliktig handel Storebrand ASA

Report this content

I forbindelse med ordning for fastlønn utbetalt som aksjer av 27. februar 2020 (se egen melding) har Storebrand ASA solgt totalt 134 727 aksjer til ansatte til kurs 62,34 kroner. Storebrand ASA har etter salget en beholdning av egne aksjer på 808 463.

Lysaker, 16 mars 2020

Kontaktperson:

Daniel Sundahl, Leder Investor Relations
Tlf: +47 913 61 899

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner