Storebrand ASA: Valgkomiteens innstillinger til valg av styremedlemmer for valgperioden 2020-2021

Report this content

Valgkomiteen i Storebrand ASA har avgitt følgende enstemmige innstillinger til generalforsamlingens valg av styre for valgperioden 2020-2021:

Didrik Munch (gjenvalg leder)
Laila S. Dahlen (gjenvalg medlem)
Karin Bing Orgland (gjenvalg medlem)
Karl Sandlund (gjenvalg medlem)
Martin Skancke (gjenvalg medlem)
Marianne Bergmann Røren (nyvalg medlem)
Fredrik Åtting (nyvalg medlem)

Valg av nytt styre foretas i ordinær generalforsamling i Storebrand ASA 22. april 2020.

Lysaker, 16. januar 2020

For Storebrand ASA

Per Otto Dyb
-valgkomiteens leder-

 

Kontaktperson: 
Valgkomiteens leder, Per Otto Dyb: Mobil + 47 95 85 15 41

 

Abonner