Storebrand Bank ASA:Vellykket utstedelse av ansvarlig lån

Det vises til børsmeldinger av 8. februar 2017 vedrørende engasjering av tilrettelegger og en mulig utstedelse av ansvarlig lån.

Storebrand Bank ASA har 9. februar 2017 utstedt ett ansvarlig lån pålydende NOK 150 millioner, med flytende rente. Kupongrenten utgjør 3 måneders Nibor + 1,75 prosentpoeng. Innbetalingsdato er 22. februar 2017. Det ansvarlige lånet har løpetid på 10 år, med innløsningsrett første gang etter 5 år, 22. februar 2022. Lånet ble overtegnet. Lånet vil søkes notert på Oslo Børs og utstedelsen er godkjent av Finanstilsynet og bankens generalforsamling.

Danske Bank Markets var tilrettelegger av obligasjonslånet.

Kontaktperson hos Storebrand Bank ASA:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner