Storebrand Bank ASA vurderer utstedelse av ansvarlig obligasjonslån

Storebrand Bank ASA vurderer å utstede et ansvarlig obligasjonslån på inntil NOK 150 millioner med fastsatt løpetid, flytende rente og innløsningsrett for utsteder.

Utstedt volum vil bli benyttet til å refinansiere det utestående ansvarlige obligasjonslånet pålydende NOK 150 millioner med innløsningsdato 12.04.2017 og forfallsdato 12.04.2022 (NO 0010641657)

Storebrand Bank ASA har engasjert Danske Bank Markets som tilrettelegger av den mulige transaksjonen.

Kontaktperson i Danske Bank Markets:

Kristian Andersen, tlf 22 86 13 06

Kontaktperson i Storebrand:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner