Anna Ryott ny styreleder i Summa Equity

Anna Ryott, viseadministrerende direktør i Norrsken Foundation og tidligere Konsernsjef i Swedfund International, er blitt valgt til arbeidende styreleder i Summa Equity. Valget av Ryott innebærer at Summa Equity ytterligere forsterker sin ekspertise og erfaring på bærekraftsområdet. Med seg i styret kommer Ryott ha flere nyvalgte styremedlemmer med tung erfaring av verdiskapelse, investeringer og bærekraft.

”Å gjøre bærekraftige investeringer allerede nå er nøkkelen for å oppnå FN:s globale mål innen 2030. Bare i Sverige omsetter Private Equity eide selskaper for over 300 milliarder kroner og står for 8 prosent av BNP. Summa Equity er ett unikt investeringsselskap som utelukkende investerer i bærekraftige selskaper med potensiale for høy vekst og avkastning. Ved å vise att bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd kan vi bidra til at mer kapital kanaliseres til bærekraftige investeringer. Med dette bidrar vi å oppnå FNs globale målsettinger”, sier Anna Ryott.

Ryott kommer senest fra stiftelsen Norrsken Foundation, der hun har vært viseadministrerende direktør. Tidligere var hun Konsernsjef i Swedfund – den svenske statens investeringsselskap for utvikling, hvor hun kom fra stillingen som Generalsekretær for SOS Barnebyer Sverige. Hun har også hatt ledende stillinger i reklamebransjen og som konsulent i McKinsey. Nå blir hun en av de første kvinnelige styrelederne for et nordisk Private Equity selskap.

”Summa Equity investerer i selskaper som blir positivt påvirket av megatrender innen temaene ressurseffektivitet, demografiske endringer og teknologidrevne virksomheter. Dette genererer god avkastning samtidig som vi bidrar til å løse noen av vår tids viktigste utfordringer. Vi bruker investeringer i bærekraftige selskaper som verktøy for å forbedre samfunnet. Dette er noe jeg tror sterkt på og brenner for. Det er et fantastisk privelegium å få fremme verdier som jeg syns er viktige”, fortsetter Anna Ryott.

”Anna er den styreleder Summa Equity behøver for å ta neste steg i vår ambisjon om å bidra til et mer bærekraftig samfunn gjennom å gjøre gode investeringer i selskaper som adresserer utfordringene våre og gjennom å hjelpe de å vokse. Hennes bakgrunn innen investerieringer, bærekraft, selskapsutvikling og strategi bidrar til å forsterke vår ekspertise innen investering og verdiskapning”, sier Reynir Indahl, Managing Partner i Summa Equity.

Flere andre styremedlemmer med tung kompetanse er blitt valgt inn i Summa Equitys styre:

  • Gøran Carstedt, styreleder for Summa Stiftelsen (en veldedig stiftelse som er kontrollerende eier av Summa Equity). Carstedt har hatt ledende posisjoner i internasjonale bedrifter som Volvo, IKEA, og i Clinton Climate Initiative og The Society for Organizational Learning ved Massachusetts Inistitute of Technology.
  • Martin Skancke, styreleder for FNs Principles for Responsible Investment (PRI) og rådgiver for flere statlige investeringsfond og forvaltere. Etter å ha jobbet som konsulent i McKinsey var Skancke Ekspedisjonssjef i det norske Finansdepartementet, der han blant annet var ansvarlig for Statens Pensjonsfond. Han er også styremedlem i Storebrand, Norfund og Kommunalbanken.
  • Kari Olrud Moen, som også har en bakgrunn i McKinsey, har hatt ledende posisjoner i DNB. Hun har tildligere vært Statssekretær i Finansdepartementet. Hun ble nylig valgt til styreleder for NHH.
  • Per-Anders Enkvist, gründer og Administrerende Direktør for Material Economics, et svensk konsulentselskap som nylig publiserte en rapport om hvordan en sirkulær ekonomi kan bidra til å minske CO2 utslipp. Enkvist var tidligere partner i McKinsey, hvor han bygde opp og ledet deres ”Sustainability Practice”. Han er også medforfatter av boken “A Good Distribution-Redefining Growth in the Twenty-First Century”.
  • Mirja Lehmler-Brown, med bakgrunn fra Morgan Stanley og Goldman Sachs, er partner på Hayfin Capital Management. Før Hayfin Capital Management arbeidet Lehmler-Brown i over ti år på Aberdeen Asset Management.

”Jeg er stolt av at vi har fått med så kompetente personer i styret som har erfaring i verdensklasse innenfor investeringer, verdiskapning og bærekraft. De deler Summa’s syn på at verdens største utfordringer også er de beste investeringsmulighetene, og at selskaper som setter bærekraft i kjernen av sin strategi og utvikling også kommer til å levere best resultater”, fortsetter Reynir Indahl.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jenny Keisu, Partner, Summa Equity

Mobil: +46 72 24 24 144

Epost: jenny.keisu@summaequity.com  

Om Summa Equity

Summa Equity ble etablert i 2016 og stengte sitt første fond i februar 2017 med en kapital på SEK 4,7 milliarder kroner. Summa investerer i nordiske selskaper som har langsiktig vekstpotensial drevet av sterke megatrender innen temaene Ressurseffektivitet, Demografiske Endringer og Teknologidrevne virksomheter. Mer informasjon på http://summaequity.com

Om oss

Summa Equity is a thematically focused Nordic private equity firm, focusing on Resource Efficiency, Changing Demographics, and Tech-enabled businesses. Summa was formed with the purpose of investing in companies that offer solutions to our social, environmental and business challenges and thus have strong value creation potential. For more information, visit www.summaequity.com

Abonner

Dokumenter og linker