Anna Ryott ny styreleder i Summa Equity

Report this content

Anna Ryott, viseadministrerende direktør i Norrsken Foundation og tidligere Konsernsjef i Swedfund International, er blitt valgt til arbeidende styreleder i Summa Equity. Valget av Ryott innebærer at Summa Equity ytterligere forsterker sin ekspertise og erfaring på bærekraftsområdet. Med seg i styret kommer Ryott ha flere nyvalgte styremedlemmer med tung erfaring av verdiskapelse, investeringer og bærekraft.

”Å gjøre bærekraftige investeringer allerede nå er nøkkelen for å oppnå FN:s globale mål innen 2030. Bare i Sverige omsetter Private Equity eide selskaper for over 300 milliarder kroner og står for 8 prosent av BNP. Summa Equity er ett unikt investeringsselskap som utelukkende investerer i bærekraftige selskaper med potensiale for høy vekst og avkastning. Ved å vise att bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd kan vi bidra til at mer kapital kanaliseres til bærekraftige investeringer. Med dette bidrar vi å oppnå FNs globale målsettinger”, sier Anna Ryott.

Ryott kommer senest fra stiftelsen Norrsken Foundation, der hun har vært viseadministrerende direktør. Tidligere var hun Konsernsjef i Swedfund – den svenske statens investeringsselskap for utvikling, hvor hun kom fra stillingen som Generalsekretær for SOS Barnebyer Sverige. Hun har også hatt ledende stillinger i reklamebransjen og som konsulent i McKinsey. Nå blir hun en av de første kvinnelige styrelederne for et nordisk Private Equity selskap.

”Summa Equity investerer i selskaper som blir positivt påvirket av megatrender innen temaene ressurseffektivitet, demografiske endringer og teknologidrevne virksomheter. Dette genererer god avkastning samtidig som vi bidrar til å løse noen av vår tids viktigste utfordringer. Vi bruker investeringer i bærekraftige selskaper som verktøy for å forbedre samfunnet. Dette er noe jeg tror sterkt på og brenner for. Det er et fantastisk privelegium å få fremme verdier som jeg syns er viktige”, fortsetter Anna Ryott.

”Anna er den styreleder Summa Equity behøver for å ta neste steg i vår ambisjon om å bidra til et mer bærekraftig samfunn gjennom å gjøre gode investeringer i selskaper som adresserer utfordringene våre og gjennom å hjelpe de å vokse. Hennes bakgrunn innen investerieringer, bærekraft, selskapsutvikling og strategi bidrar til å forsterke vår ekspertise innen investering og verdiskapning”, sier Reynir Indahl, Managing Partner i Summa Equity.

Flere andre styremedlemmer med tung kompetanse er blitt valgt inn i Summa Equitys styre:

  • Gøran Carstedt, styreleder for Summa Stiftelsen (en veldedig stiftelse som er kontrollerende eier av Summa Equity). Carstedt har hatt ledende posisjoner i internasjonale bedrifter som Volvo, IKEA, og i Clinton Climate Initiative og The Society for Organizational Learning ved Massachusetts Inistitute of Technology.
  • Martin Skancke, styreleder for FNs Principles for Responsible Investment (PRI) og rådgiver for flere statlige investeringsfond og forvaltere. Etter å ha jobbet som konsulent i McKinsey var Skancke Ekspedisjonssjef i det norske Finansdepartementet, der han blant annet var ansvarlig for Statens Pensjonsfond. Han er også styremedlem i Storebrand, Norfund og Kommunalbanken.
  • Kari Olrud Moen, som også har en bakgrunn i McKinsey, har hatt ledende posisjoner i DNB. Hun har tildligere vært Statssekretær i Finansdepartementet. Hun ble nylig valgt til styreleder for NHH.
  • Per-Anders Enkvist, gründer og Administrerende Direktør for Material Economics, et svensk konsulentselskap som nylig publiserte en rapport om hvordan en sirkulær ekonomi kan bidra til å minske CO2 utslipp. Enkvist var tidligere partner i McKinsey, hvor han bygde opp og ledet deres ”Sustainability Practice”. Han er også medforfatter av boken “A Good Distribution-Redefining Growth in the Twenty-First Century”.
  • Mirja Lehmler-Brown, med bakgrunn fra Morgan Stanley og Goldman Sachs, er partner på Hayfin Capital Management. Før Hayfin Capital Management arbeidet Lehmler-Brown i over ti år på Aberdeen Asset Management.

”Jeg er stolt av at vi har fått med så kompetente personer i styret som har erfaring i verdensklasse innenfor investeringer, verdiskapning og bærekraft. De deler Summa’s syn på at verdens største utfordringer også er de beste investeringsmulighetene, og at selskaper som setter bærekraft i kjernen av sin strategi og utvikling også kommer til å levere best resultater”, fortsetter Reynir Indahl.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jenny Keisu, Partner, Summa Equity

Mobil: +46 72 24 24 144

Epost: jenny.keisu@summaequity.com  

Om Summa Equity

Summa Equity ble etablert i 2016 og stengte sitt første fond i februar 2017 med en kapital på SEK 4,7 milliarder kroner. Summa investerer i nordiske selskaper som har langsiktig vekstpotensial drevet av sterke megatrender innen temaene Ressurseffektivitet, Demografiske Endringer og Teknologidrevne virksomheter. Mer informasjon på http://summaequity.com

Dokumenter og linker