Anna Ryott ny styrelseordförande i Summa Equity

Anna Ryott, vice VD för Norrsken Foundation och dessförinnan VD för Swedfund International, har valts till arbetande styrelseordförande för Summa Equity. Valet av Ryott innebär att Summa Equity ytterligare förstärker sin expertis och erfarenhet på hållbarhetsområdet. Med sig i styrelsen kommer Ryott ha flera nyvalda styrelseledamöter med tung erfarenhet av värdeskapande, investeringar och hållbarhet.

”Att göra hållbara investeringar redan nu är nyckeln till att nå FN:s globala mål till 2030. Bara i Sverige omsätter riskkapitalbranschen över 300 miljarder kronor och står för 8 procent av BNP. Summa Equity är ett unikt riskkapitalbolag som investerar enbart i hållbara företag med potential för hög tillväxt och avkastning. Genom att visa att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand kan vi bidra till att mer kapital kanaliseras till hållbara investeringar. Därmed bidrar vi till att uppnå FNs globala mål”, säger Anna Ryott.

Ryott kommer närmast från stiftelsen Norrsken Foundation, där hon har varit vice VD. Dessförinnan var hon VD för Swedfund – svenska statens utvecklingsfinansiär – och innan dess generalsekreterare för SOS Barnbyar. Hon har också verkat inom olika ledande funktioner i reklambranschen och som managementkonsult på McKinsey. Nu blir hon en av de första kvinnliga styrelseordförandena för ett nordiskt riskkapitalbolag.

”Summa Equity investerar i företag som verkar i sektorer drivna av megatrenderna resurseffektivitet, förändrad befolkningssammansättning och teknologiintensiv verksamhet. Detta genererar god avkastning samtidigt som vi bidrar till att lösa några av vår tids viktigaste utmaningar. Vi använder investeringar i hållbara företag som verktyg för att skapa en bättre värld. Detta är något jag tror starkt på och brinner för. Det är en fantastisk förmån att få arbeta för värderingar som jag tycker är viktiga”, fortsätter Anna Ryott.

”Anna är just den styrelseordförande Summa Equity behöver för att ta nästa steg i vår ambition att bidra till ett mer hållbart samhälle genom att göra goda investeringar i företag som adresserar utmaningar och hjälpa dem att växa. Hennes bakgrund inom investeringar, hållbarhet, företagande och strategi kommer stärka vår expertis inom investeringar och värdeskapande”, säger Reynir Indahl, Managing Partner i Summa Equity.

Flera andra ledande personer har valts in i Summa Equitys styrelse:

  • Göran Carstedt, ordförande för Summa Stiftelsen (en välgörenhetsstiftelse som är den kontrollerande ägaren av Summa Equity). Carstedt har haft ledande positioner inom internationella organisationer som Volvo, IKEA, Clinton Climate Initiative och The Society for Organizational Learning på Massachusetts Institute of Technology.
  • Martin Skancke, ordförande för FNs Principles for Responsible Investment (PRI) och rådgivare till flera statliga investeringsfonder och förmögenhetsförvaltare. Efter att ha arbetat som konsult på McKinsey var Skancke avdelningsdirektör på det norska finansdepartementet, där han bland annat ansvarade för Statens pensjonsfond, med tillgångar på över en triljon dollar. Han är även styrelseledamot för Storebrand, Norfund och Kommunalbanken i Norge.
  • Kari Olrud Moen, som också har en bakgrund från McKinsey, har haft ledande positioner inom DNB, Norges största finanskoncern. Hon har även varit Statssekreterare på det norska finansdepartementet. Hon utsågs nyligen till ordförande för Norska Handelshögskolan (NHH).
  • Per-Anders Enkvist, grundare och VD för Material Economics, ett svenskt managementkonsultföretag som nyligen gav ut en rapport om hur mycket en cirkulär ekonomi kan bidra till att minska koldioxidutsläpp. Enkvist har en bakgrund som Partner på McKinsey, där han var med och grundade och ledde hållbarhetsavdelningen. Han är även medförfattare till boken A Good Distrubution – Redefining Growth in the Twenty-First Century.
  • Mirja Lehmler-Brown, med bakgrund från Morgan Stanley och Goldman Sachs, är partner på Hayfin Capital Management. Innan hon började på Hayfin Capital Management arbetade Lehmler-Brown i över tio år på Aberdeen Asset Management.

”Jag är mycket stolt över att vi har kunnat locka en så kompetent grupp styrelseledamöter med erfarenhet i världsklass av investeringar, värdeskapande och ESG (Environmental, Social and Governance). De delar vår uppfattning om att de största utmaningarna även ger de bästa investeringsmöjligheterna och att investeringar i företag drivna av ett syfte med hållbarhet i kärnan av sin strategi och verksamhet kommer att leda till tillväxt”, fortsätter Reynir Indahl.

För mer information, vänligen kontakta:

Jenny Keisu, Partner Summa Equity

Mobil: +46 72 24 24 144

Email: jenny.keisu@summaequity.com

Om Summa Equity

Summa Equity grundades 2016 av partners med en gemensam vision om att bygga ett ledande, specialiserat riskkapitalbolag på den nordiska marknaden för små- och medelstora företag, positionerat för att utnyttja de investeringsmöjligheter som skapas av de tematiska megatrender som förväntas driva långsiktig tillväxt. Bolaget fokuserar på sektorer kopplade till tre megatrenddrivna teman: resurseffektivitet, förändrad befolkningssammansättning och teknologiintensiv verksamhet. Summa Equity stängde sin första fond i februari 2017 med investeringsåtaganden på 4,7 miljarder kronor. 

Om oss

Summa Equity is a thematically focused Nordic private equity firm, focusing on Resource Efficiency, Changing Demographics, and Tech-enabled businesses. Summa was formed with the purpose of investing in companies that offer solutions to our social, environmental and business challenges and thus have strong value creation potential. For more information, visit www.summaequity.com

Prenumerera

Dokument & länkar