Summa Equity kjøper EcoOnline AS

10 Juli 2017

Summa Equity kjøper EcoOnline AS, et nordisk programvareselskap som hjelper kunder med å forbedre og forenkle kjemikaliehåndtering. Summa Equity blir selskapets største aksjonær. Viking Venture og selskapets ledelse vil fortsette som eiere sammen med Summa Equity.

«Nesten alle bransjer bruker kjemikalier, noe som medfører krav om å oppfylle felles lovpålagte krav og ivareta medarbeidernes helse og sikkerhet. Mange selskaper håndterer ikke sine kjemikalier på en hensiktsmessig og sikker måte i dag, og vi tror EcoOnlines spesialutviklede programvare kan bidra til å løse dette problemet. EcoOnline har den beste programvareløsningen i det nordiske markedet, og vi er imponert over ledelsen og deres evne til å skape utvikling og vekst i selskapet. Vi vil fortsette ekspansjonen i Norden samt i andre utvalgte geografiske markeder», uttaler Christian Melby, partner i Summa Equity.   

Siden oppstarten har EcoOnline utviklet seg til en moderne SaaS-leverandør med høy andel av gjentakende inntekter fra en stor kundemasse bestående av over 4 000 kunder i alle relevante industrier og offentlige sektorer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. EcoOnlines plattform sikrer at det europeiske lovverket oppfylles gjennom hele sikkerhetsdatablad-kjeden, fra produsenter til sluttbrukere, og gir store fordeler til kunder i begge ender av spektrumet. EcoOnlines programvareløsning gir dessuten kundene kjemiske risikovurderinger og dokumenter som hjelper dem å iverksette forebyggende tiltak.

Økt regulering og strengere krav til håndtering av kjemikalier og et sterkere miljøfokus i mange bedrifter gjør at EcoOnline vil oppleve global medvind i tiden fremover.

«I vår første periode som eiere har vi nådd vårt innledende mål om å bli suverent markedsledende i Norden. Med Summa Equity som en sterk partner vil vi fortsette den raske veksten i eksisterende markeder, samtidig som vi er klar til å ta steget videre ut i Europa», forteller Erik Hagen, Managing Partner i Viking Venture.

 «Takket være finansieringen fra Summa Equity og Viking Venture og deres engasjement for EcoOnline, kan vi videreføre vår vekststrategi og introdusere tjenestene våre til et marked med stort potensial for bruk av programvare. Målet er å bli europaledende innen helse, miljø og sikkerhet og hjelpe bedrifter med å forstå kjemisk eksponering og hvordan de kan redusere påvirkningen fra skadelige stoffer», utdyper Øyvind Robert Thorsen, CEO i EcoOnline.

EcoOnline har over 80 ansatte fordelt på hovedkontoret i Tønsberg og kontorene i Sverige, Danmark og Finland. EcoOnline er inne i en ekspansiv vekstfase med en inntektsøkning på 30 % til 88 millioner kroner i 2016.

Investeringen realiseres ved å kjøpe aksjer fra eksisterende aksjonærer samt en emisjon med tegningsrett tilsvarende 22 millioner NOK. Etter transaksjonen vil Summa eie 69 % av aksjene mens Viking Venture beholder 23 %. De resterende 8 % eies av ledelse og ansatte.

For mer informasjon er du velkommen til å kontakte:

Christian Melby, partner, Summa Equity, +47 958 13 277, christian.melby@summaequity.com

Erik Hagen, partner, Viking Venture, +47 920 22 430, erik.hagen@vikingventure.com

Om Summa Equity

Summa Equity ble etablert i 2016 av partnere med en felles visjon om å bygge opp ett ledende spesialisert private equity selskap i det nordiske SMB-markedet. Selskapet skal finne investeringsmuligheter innenfor ulike megatrender som forventes å gi langsiktig vest. Selskapet fokuserer på sektorer innenfor fire megatrenddrevne områder: ressursknapphet, effektiv energiutnyttelse, demografiske endringer og teknologidrevne virksomheter. Summa Equity stengte sitt første fond i februar 2017 med investeringsforpliktelser på 4,5 milliarder svenske kroner.

Om Viking Venture

Viking Venture er et ledende nordisk venturefond som fokuserer på B2B programvareselskaper som baserer sin forretningsmodell på regelmessige inntekter. Viking Venture har investert i mer enn 40 bedrifter og har over 1,7 milliarder kroner under forvaltning. Selskapet har kontorer i Trondheim og London. Mer informasjon på www.vikingventure.com.

Abonner

Dokumenter og linker