Summa Equity förvärvar EcoOnline AS

10 Juli 2017

Summa Equity förvärvar EcoOnline AS, ett nordiskt mjukvarubolag som hjälper sina kunder att optimera säker hantering av kemikalier. Summa Equity blir majoritetsägare. Viking Venture och företagsledningen kommer att finnas kvar som investerare vid sidan av Summa Equity.

”Nästan alla branscher använder kemikalier och måste därför i enlighet med nationell och internationell lagstiftning kunna garantera personalens säkerhet och hälsa. Idag är det många företag som inte hanterar sina kemikalier på ett korrekt och säkert sätt. Vi tror att EcoOnlines mjukvara hjälper till att lösa detta problem. EcoOnline har den bästa mjukvarulösningen på den nordiska marknaden och vi är imponerade av ledningsgruppens förmåga att utveckla verksamheten. Vi kommer att fortsätta expandera i norden och på andra utvalda marknader”, säger Christian Melby, Partner på Summa Equity.

Sedan grundandet har EcoOnline utvecklas till en toppmodern leverantör av SaaS med höga återkommande intäkter från en bred kundbas bestående av mer än 4 000 företag och organisationer i alla relevanta branscher och offentlig sektor i Norge, Sverige, Finland och Danmark. EcoOnlines plattform säkerställer att europeisk lagstiftning följs genom hela säkerhetsdatabladskedjan, från tillverkare till slutanvändare, och ger stora fördelar för kunder i båda ändar av kedjan. EcoOnlines mjukvarulösning förser även företag med kemikalieriskutvärderingar och dokumentation för att vidta förebyggande åtgärder.

EcoOnline förväntas dra nytta av globala trender så som ökade regulatoriska krav på kemikaliehantering och utvecklingen av miljöfokuserade företag.

”Under vår första ägarperiod har vi uppnått vårt första mål att bli den tydliga nordiska marknadsledaren. Med Summa Equity som en stark partner kommer vi fortsätta ha kraftig tillväxt på våra existerande marknader och dessutom kunna expandera i Europa”, säger Erik Hagen, Managing Partner på Viking Venture.

”Tack vare Summa Equitys och Viking Ventures investeringar och engagemang för EcoOnline kan vi fortsätta med vår tillväxtstrategi och ta våra tjänster till en marknad med stor potential för mjukvaruanvändning. Vårt mål är att ledande i Europa inom hälsa, säkerhet och miljö, och att hjälpa företag att förstå sin kemiska utsatthet och hur de kan minska användning av skadliga substanser”, säger Øyvind Robert Thorsen, VD på EcoOnline.

EcoOnline har över 80 medarbetare, på huvudkontoret i Tønsberg, Norge, och på kontor i Sverige, Danmark och Finland. EcoOnline befinner sig i en expansiv tillväxtfas och intäkterna ökade med 30 procent till 88 miljoner norska kronor 2016.  

Summas investering kommer att göras genom förvärv av aktier från nuvarande ägare och utfärdande av teckningsrätter på 22 miljoner norska kronor. Efter transaktionen kommer Summa att äga 69 procent av aktierna, medan Viking Venture kommer att äga 23 procent. De återstående 8 procenten ägs av företagsledningen och medarbetare.

För mer information kontakta:

Christian Melby, Partner, Summa Equity, +47 958 13 277, christian.melby@summaequity.com

Erik Hagen, Partner, Viking Venture, +47 920 22 430, erik.hagen@vikingventure.com

Om Summa Equity

Summa Equity grundades 2016 av partners med en gemensam vision om att bygga ett ledande, specialiserat riskkapitalbolag på den nordiska marknaden för små- och medelstora företag, positionerat för att utnyttja de investeringsmöjligheter som skapas av de tematiska megatrender som förväntas driva långsiktig tillväxt. Bolaget fokuserar på sektorer kopplade till fyra megatrenddrivna teman: resursknapphet, energieffektivitet, förändrad befolkningssammansättning och teknologiintensiv verksamhet. Summa Equity stängde sin första fond i februari 2017 med investeringsåtaganden på 4,5 miljarder kronor.

Om Viking Venture

Viking Venture är en ledande Nordisk venturefond som fokuserar på B2B-inriktade mjukvaruföretag med affärsmodeller som ger återkommande intäkter. Viking Venture har investerat i mer än 40 företag och förvaltar idag över 1,7 miljarder norska kronor. Företaget är lokaliserat i Trondheim, Norge, och i London. Mer information på www.vikingventure.com.

Prenumerera

Dokument & länkar