Summa Equitys første fond stenger på 4,5 milliarder SEK

17. februar 2017

Summa Equity har i dag stengt sitt første fond, Summa Equity Fund I, på 4,5 milliarder svenske kroner – langt over det opprinnelige målet på 3,3 milliarder svenske kroner – etter å ha blitt betydelig overtegnet. 

Summa Equity ble etablert i 2016 av fem partnere med en felles visjon om å skape et spesialisert oppkjøpsfond i det nordiske SMB-markedet. Selskapet vil fokusere på å finne investeringsmuligheter som skapes av megatrender og forventes å gi god langsiktig vekst.

"Investeringsstrategien vår består i å ta tak i utfordringene knyttet til å skape langsiktig lønnsomhet i et volatilt marked preget av lav økonomisk vekst. På den måten håper vi å bidra til å utvikle innovative løsninger på noen av de mest krevende utfordringene i vår tid. Når vi nå har stengt vårt første fond, er vi ett skritt nærmere å realisere denne visjonen. Dette markerer starten på en spennende reise", sier Managing Partner Reynir Indahl.

Summa Equity Fund I har en bred investorbase i ryggen bestående av universitetsstiftelser, pensjonskasser, forsikringsselskap og fond-i-fond fra Norden, Europa og Nord-Amerika. Fondets strategi er å fokusere på investeringer innenfor fire områder: knapphet på ressurser, energieffektivitet, demografiske endringer og teknologiintensiv virksomhet. Selskapet har kontor i Stockholm og Oslo, og partnerne er Reynir Indahl, Jenny Keisu, Johannes Lien, Christian Melby og Tommi Unkuri.

Fondet har allerede investert i to selskaper, Sortera og eGain:

  • Sortera er markedsleder innen innsamling og gjenvinning av byggavfall i Sveriges største byer.
  • eGain er en ledende nordisk teknologi-/tjenesteleverandør innen fjernstyrt og klimatilpasset oppvarming av leilighetsbygg.

"Sortera og eGain er gode eksempler på hva slags investeringsmuligheter vi ser etter. Begge har megatrenddrevne, robuste forretningsmodeller som er uavhengige av en vekst i BNP. Vi har allerede identifisert en rekke verdiskapende tiltak som nå implementeres for å stimulere selskapenes vekststrategi. Vi har også sluttført vår tredje investering som gir fondet et solid fundament og vil bli annonsert om kort tid", sier Jenny Keisu, Partner og COO i Summa Equity.

Summa Equitys investeringsfilosofi gir dessuten selskapet en sterk profil når det gjelder miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG), der målet er å skape langsiktig og bærekraftig vekst og lønnsomhet. Som en del av denne forpliktelsen vil selskapet bli det første nordiske oppkjøpsfondet som rapporterer i tråd med FNs bærekraftsmål.

Som rådgiver bruker Summa Equity det London-baserte firmaet Rede Partners, som tilbyr rådgivning innen kapitalinnhenting. Mannheimer Swartling og Ropes & Gray har vært juridiske rådgivere.

Det nye fondet har sete i Sverige og er klassifisert som et alternativt investeringsfond (AIF) av Finansinspektionen (det svenske finanstilsynet).

Slutt

Merknad til redaktører/journalister

For mer informasjon er du velkommen til å kontakte:

Jenny Keisu, Partner og COO, tlf. +46 72 24 24 144

Om Summa Equity

Summa Equity ble etablert i 2016 av partnere med en felles visjon om å bygge opp et ledende spesialisert oppkjøpsfond i det nordiske SMB-markedet. Selskapet skal finne investeringsmuligheter innenfor ulike megatrender som forventes å gi langsiktig vest. Selskapet fokuserer på sektorer innenfor fire megatrenddrevne områder: ressursknapphet, energieffektivisering, endringer i demograf og teknologiintensive virksomheter. Summa Equity stengte sitt første fond i februar 2017 med investeringsforpliktelser på 4,5 milliarder svenske kroner.

Abonner

Dokumenter og linker