Summa Equitys första fond stänger på 4,5 miljarder kronor

17 februari 2017

Summa Equity har stängt sin första fond, Summa Equity Fond I, med investeringsåtaganden på 4,5 miljarder kronor. Fonden överträffar därmed det ursprungliga målet på 3,3 miljarder kronor. Fondens storlek begränsades till 4,5 miljarder, trots överteckning.

Summa Equity grundades 2016 av fem partners sammanförda av en gemensam vision: att bygga ett ledande specialiserat riskkapitalbolag på den nordiska marknaden för små- och medelstora företag. Bolaget fokuserar på att utnyttja de investeringsmöjligheter som skapas av de tematiska megatrender som förväntas driva långsiktig tillväxt.

”Vår investeringsstrategi är utformad för att möta utmaningarna förenade med att skapa långsiktig hållbar lönsamhet i volatila perioder med låg tillväxt. Som en del av denna strategi hoppas vi kunna bidra till att utveckla innovativa lösningar på några av de största utmaningarna i vår tid. Att vi nu har stängt vår första fond för oss ett steg närmare förverkligandet av denna vision. Det här är början på en spännande resa”, säger Reynir Indahl, Managing Partner.

Summa Equitys Fond I stöds av en bred bas av investerare bestående av universitet, stiftelser, pensionsfonder, försäkringsbolag och fonder i Norden, Europa och Nordamerika. Fondens strategi kommer att fokusera på investeringar kopplade till fyra teman: resursknapphet, energieffektivitet, förändrad befolkningssammansättning och teknologiintensiv verksamhet. Summa Equity har kontor i Stockholm och Oslo. Partners är Reynir Indahl, Jenny Keisu, Johannes Lien, Christian Melby och Tommi Unkuri.

Två förvärv till fonden, Sortera och eGain, har redan slutförts:

  • Sortera är marknadsledande inom avfallshantering och återvinning av byggnadsmaterial i Sveriges största städer.
  • eGain är en ledande nordisk leverantör av teknik och tjänster för fjärrstyrd optimering och klimatanpassad styrning av värmen i lägenhetshus.

”Sortera och eGain är utmärkta exempel på investeringsmöjligheterna vi ser. Båda bolagen har megatrenddrivna, motståndskraftiga affärsmodeller som är frikopplade från BNP-tillväxt. Vi har redan identifierat ett antal initiativ för värdeskapande som är under implementering för att stödja företagens respektive tillväxtstrategier. En tredje investering har slutförds och kommer att tillkännages inom kort, vilket skapar en stabil grund för fonden”, säger Jenny Keisu, Partner och operativ chef för Summa Equity.

Summa Equitys investeringsfilosofi bidrar även till en stark profil i frågor inom miljömässig och social styrning (ESG). Målet är att skapa långsiktig, hållbar tillväxt och lönsamhet. Som en del av detta åtagande kommer Summa Equity att bli det första nordiska riskkapitalbolaget som rapporterar efter FN:s globala hållbarhetsmål.

Rådgivare åt Summa Equity var London-baserade Rede Partners, en fristående sekundär rådgivare inom kapitalresning till riskkapitalbolag. Juridiska rådgivare i kapitalresningsprocessen var Mannheimer Swartling och Ropes & Gray.

Den nya fonden kommer ha sin legala hemvist i Sverige och regleras som en alternativ investeringsfond (AIF) av Finansinspektionen.

Kontaktuppgifter

För mer information kontakta:

Jenny Keisu, Partner och operativ chef, +46 72 24 24 144

Om Summa Equity

Summa Equity grundades 2016 av partners med en gemensam vision om att bygga ett ledande, specialiserat riskkapitalbolag på den nordiska marknaden för små- och medelstora företag, positionerat för att utnyttja de investeringsmöjligheter som skapas av de tematiska megatrender som förväntas driva långsiktig tillväxt. Bolaget fokuserar på sektorer kopplade till fyra megatrenddrivna teman: resursknapphet, energieffektivitet, förändrad befolkningssammansättning och teknologiintensiv verksamhet. Summa Equity stängde sin första fond i februari 2017 med investeringsåtaganden på 4,5 miljarder kronor. 

Prenumerera

Dokument & länkar