Om oss

Norsk Tid as utvikler og implementerer den webbaserte applikasjonen tidBANK® i norske bedrifter og etater. De ansatte i Norsk Tid as utgjør et erfarent fagmiljø med høy kompetanse innenfor arbeidstidsavtaler, fleksitid, ferielov, arbeidsmiljølov og regelverk for sykefravær. tidBANK hjelper daglig mer enn 50000 ansatte og ledere i arbeidslivet til selv å kunne holde orden på fleksitid, avspasering, ferieregnskap, overtid, fravær og timer fordelt på aktiviteter og prosjekter. Dynamisk registrering og presentasjon av informasjon om bruk av tid kjennetegner tidBANK, som fjerner gammeldagse rutiner basert på etterregistrering i timelister og portaler.