Norsk Tid as har inngått samarbeidsavtale med Terra Gruppen AS

Terra-Gruppen AS har via en samarbeidsavtale med Norsk Tid as sikret at deres medlemmer får tilgang til tidBANK i eget miljø.

Terra Allianse drifter tidBANK på egne servere. Dette gir Terras medlemmer mulighet for tilgang til tidBANK i et verifisert, kjent og sikkert driftsmiljø.

Så langt har Lillestrømbanken, Terra Forsikring, Vik Sparebank, Ørland sparebank og Bud Fræna og Hustad Sparebank hengt seg på. Flere har vist interesse og tilbakemeldingene er positive.

Terra-Gruppen AS er en fullskalaleverandør av finansielle produkter og tjenester gjennom bank. Selskapet skal styrke aksjonærbankenes konkurransekraft gjennom målrettet og kostnadseffektiv innkjøpskraft.
Terra eies i dag av 78 banker rundt i landet.

Norsk Tid as, Karoline Kristiansensvei 6, Pb.6328 Etterstad, 0604 Oslo
Telefon: 22906700, Fax: 22906701
www.tidbank.no | Facebook

Norsk Tid as utvikler og implementerer den webbaserte applikasjonen tidBANK® i norske bedrifter og etater. De ansatte i Norsk Tid as utgjør et erfarent fagmiljø med høy kompetanse innenfor arbeidstidsavtaler, fleksitid, ferielov, arbeidsmiljølov og regelverk for sykefravær.

tidBANK hjelper daglig mer enn 50000 ansatte og ledere i arbeidslivet til selv å kunne holde orden på fleksitid, avspasering, ferieregnskap, overtid, fravær og timer fordelt på aktiviteter og prosjekter. Dynamisk registrering og presentasjon av informasjon om bruk av tid kjennetegner tidBANK, som fjerner gammeldagse rutiner basert på etterregistrering i timelister og portaler.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Quick facts

Samarbeidsavtale mellom Norsk Tid as og Terra-Gruppen AS gir samtlige medlemmer av Terra-Gruppens tilgang til applikasjonen tidBANK i eget driftsmiljø.
Tweet dette

Sitater

Det er så enkelt å bruke!
SVEA Finans
De ansatte er SÅ glad i tidBANK
Fellesforbundet
Dette er lett!
Legeforeningen