Solid lønnsomhet – sterke resultater innen programvare for TietoEVRY i tredje kvartal

Report this content

TietoEVRY rapporterer et justert EBITA-resultat på MEUR 94,0 (90,2) i tredje kvartal 2021, og en omsetning på MEUR 648,1 tilsvarende en organisk vekst på én prosent. Segmentene Industry Software og Financial Services Solutions rapporterer henholdvis 10 prosent og 7 prosent organisk vekst i kvartalet med en sterk lønnsomhetsforbedring. I løpet av tredje kvartal har 1600 nye digitale eksperter startet i TietoEVRY, for å sikre planene om vekst og ekspansjon. Samtidig lanserte selskapet en ny strategi for akseleret vekst gjennom spesialisering og fokus.

«Vi har lagt bak oss et dynamisk og spennende kvartal bestående av fortsatt resultatforbedring, samtidig som vi har annonsert en ny strategisk retning med fokus på økt kundeverdi og vekst gjennom spesialisering. Vi leverer sterk lønnsomhet på over 14% margin mens den organiske veksten for konsernet var 1%. Vår programvarevirksomhet viser god utvikling, spesielt segmentet Industry Software som rapporterer organisk vekst på 10% og en margin på 28%. Innen segmentet Cloud & Infra ser vi at tiltakene for å styrke lønnsomheten gir effekt med en margin på 9% i tredje kvartal i år sammenlignet med 6% i andre kvartal 2021», sier konsernsjef Kimmo Alkio.

Den 13. oktober lanserte TietoEVRY en ny strategi for å drive spesialisering og fokus. Investeringene vil fokuseres på områder der selskapet ser muligheter for konkurransefortrinn og bærekraftig vekst: cloud-først kapabiliteter, data- og programvareutvikling, og skalerbare programvareløsninger inkludert deres globale ekspansjonsmuligheter. På områdene tradisjonelle managed services er nye partnerskap potensielle virkemidler for å kunne sikre skala og felles investeringer.

Har ansatt 1600 nye i kvartalet

På bakgrunn av sterk vekst, og et aktivt marked for eksperter med teknologikompetanse, har TietoEVRY rekruttert totalt 1600 medarbeidere globalt i tredje kvartal 2021. Dette vil bidra til å styrke vår leveransekapasitet og ekspansjonsmulighet fremover. Selskapet vil fortsette en aktiv rekrutteringsstrategi i Norden og andre markeder også i tiden fremover.

«Et aktivt arbeidsmarked gjør at turnover øker innen teknologi, noe som påvirker vekst og produktivitet innen vår konsulentvirksomhet på kort sikt. Jeg er stolt over at mer enn 1600 digitale eksperter har startet i TietoEVRY i løpet av tredje kvartal. Dette viser hvilken attraktiv posisjon vi har som arbeidsgiver i markedet, og tilgangen på nye talenter støtter den ambisjonen vi har de neste kvartalene», sier konsernsjef Kimmo Alkio.

God vekst i en hybrid norsk arbeidshverdag

TietoEVRY Norge har inngått en strategisk avtale med Norsk Olje og Gass, Norog, om modernisering og videreutvikling av License2Share-løsningen. Ved å ta i bruk skyløsninger, moderne samhandslingsteknologi, og sømløs integrasjon med andre digitale arbeidsverktøy, vil den nye løsningen forenkle de daglige arbeidsprosessene for mer enn 5000 brukere i over 500 lete- og utvinningslisenser på norsk kontinentalsokkel. Den gode utviklingen i konsulentmarkedet gjør at TietoEVRY også har inngått nye rammeavtaler med flere offentlige og private virksomheter. Videre har selskapet inngått en omfattende teknologiavtale med Aibel for infrastruktur- og skybaserte tjenester i Norge, resten av Europa, Singapore og Thailand. Moderne og miljøvennlig teknologi fra TietoEVRY skal sikre at Aibel maksimerer potensialet i moderne skyløsninger, med økt innovasjon, høy grad av sikkerhet og skalerbarhet.

I løpet av tredje kvartal ble Norge gjenåpnet etter Covid-pandemien, og selskapet har i denne anledning lagt til rette for en hybrid arbeidshverdag hvor medarbeidere kan kombinere jobb fra kontoret og hjemme.

«Nærmere 300 medarbeidere har startet i TietoEVRY Norge i tredje kvartal, og vi jobber aktivt for å styrke teamet ytterligere. Hurdalsplattformen til Regjeringen Støre viser at teknologi vil stå sentralt i omstillingen og utviklingen av Norge til et bærekraftig og inkluderende samfunn med jobb for alle. Vi trenger en skikkelig offentlig – privat dugnad. Vi i TietoEVRY står klar til å bidra med å sikre at kunder og samfunnet realiserer sine mål», sier Christian Pedersen.

For ytterligere informasjon:

Geir Remman, +47 9705 5017, geir.remman@tietoevry.com

TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende selskap for digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og globale evner. Selskapets nordiske verdier og arv danner grunnlaget for vår suksess.

TietoEVRY har hovedkontor i Finland. Våre 24 000 medarbeidere er eksperter globalt. Selskapet betjener tusenvis av kunder i privat næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. TietoEVRYs årlige omsetning er på ca. 3 milliarder euro, og selskapets aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Abonner

Multimedia

Multimedia