TietoEVRYs tredje kvartal: Solid lönsamhet – starkt resultat inom mjukvaruverksamheten

Report this content

TietoEVRY redovisar ett justerat EBITA-resultat på 94,0 MEUR (90,2) under tredje kvartalet 2021 och en omsättning på 648,1 MEUR och en organisk tillväxt om 1 procent. Affärsenheterna Industry Software och Financial Services Solutions redovisar en organisk tillväxt på 10 respektive 7 procent under kvartalet, med starka lönsamhetsförbättringar. Samtidigt har 1 600 nya digitala experter anslutit sig till TietoEVRY under kvartalet för att stötta bolagets planer för tillväxt och expansion.

Vi har lagt ett dynamiskt och spännande kvartal bakom oss som präglats av fortsatt resultatförbättring, samtidigt som vi har meddelat en ny strategisk riktning med fokus på ökat kundvärde och tillväxt genom specialisering. Vi levererar en stark lönsamhet på över 14 procents marginal medan den organiska tillväxten för koncernen var 1 procent, säger Kimmo Alkio, VD TietoEVRY.

TietoEVRYs mjukvaruverksamhet visar god utveckling, särskilt Industry Software som rapporterar en organisk tillväxt på 10 procent och en marginal på 28 procent. Inom Cloud & Infra har åtgärderna för att stärka lönsamheten en effekt med en marginal på 9 procent under tredje kvartalet, att jämföra med 6 procent under andra kvartalet 2021.

Den 13 oktober presenterade bolaget en ny strategi som skapar ökat kundvärde och tillväxt genom specialisering. Fokus för expansionen kommer att ligga på cloud native-lösningar, data och mjukvaruutveckling samt skalbara mjukvarulösningar. Inom applikations- och infrastrukturtjänster kommer företaget att söka partnerskap för att skala upp och investera.

I juli ingick Telia Company och TietoEVRY ett flerårigt avtal. TietoEVRY fortsätter som strategisk IT-partner för att stödja Telia i dess digitala transformation och molnstrategi.

Vidare har TietoEVRY ingått ett omfattande teknikavtal med Aibel, ett norskt serviceföretag inom olje-, gas- och havsindustrin, för infrastruktur och molnbaserade tjänster i Norge, övriga Europa, Singapore och Thailand. Modern och miljövänlig teknik från TietoEVRY ska säkerställa att Aibel maximerar potentialen hos moderna molnlösningar, med ökad innovation, hög grad av säkerhet och skalbarhet.

Har anställt 1 600 nya medarbetare under kvartalet

Tack vare stark tillväxt och en aktiv arbetsmarknad har TietoEVRY rekryterat totalt 1 600 medarbetare globalt under tredje kvartalet 2021. Detta kommer att bidra till att stärka bolagets leveranskapacitet och expansionsmöjligheter framöver. TietoEVRY kommer att fortsätta med en aktiv rekryteringsstrategi för att svara mot de ökade behoven av digital kompetens.

– En aktiv arbetsmarknad innebär att personalomsättningen ökar inom hela vår bransch, vilket påverkar tillväxt och produktivitet inom vår konsultverksamhet på kort sikt. Jag är stolt över att vi lyckats knyta till oss mer än 1 600 digitala experter under tredje kvartalet, varav omkring 200 medarbetare har anslutit till TietoEVRY i Sverige. Det visar att vi erbjuder mycket attraktiva och meningsfulla karriärmöjligheter som kontinuerligt höjer vår attraktionskraft som global arbetsgivare, säger Kimmo Alkio.

Under tredje kvartalet släpptes många av Sveriges pandemin-restriktioner och bolaget har lanserat konceptet ”Hybrid work” där medarbetare kan kombinera arbete från kontoret och hemmet. Konceptet har utvecklats efter medarbetarnas individuella behov och önskemål som kommit fram i en medarbetarundersökning med över 8 000 svarande. Man tar också hänsyn till kundrelationer, leveranser, säkerhetsföreskrifter och myndigheternas riktlinjer.

För ytterligare information eller förfrågningar, vänligen kontakta:

TietoEVRY Newsdesk: +46 70 234 20 02, news@tietoevry.com

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Prenumerera

Media

Media