Borealis blir med i Waves4Powers offisielle partnerlag

Borealis, som er en ledende leverandør av innovative løsninger innen polyolefiner, basiskjemikalier og kunstgjødsel, opplyser at selskapet blir en av de offisielle partnerne til Waves4Power (W4P). Waves4Power er et svensk selskap som utvikler og selger bølgekraftsystem. Sentral er WaveEL-bøyen som transformerer bølgeenergien til elektrisk kraft. I en bølgekraftspark blir et stort antall WaveEl-bøyer sammenkoblet i et optimalt kraftgenereringsmønster.

W4P har etablert strategisk partnerskap med flere verdensledende selskaper innenfor sine spesialområder. Disse partnerskapene sikrer langsiktige utviklingsavtaler der de respektive partnerne og W4P deler den felles visjonen om å utvikle et bølgekraftsystem som vil være servicefri i 25 år. Hver partner er ansvarlig for sine spesifikke delsystem i bølgekraftparken.

Waves4Power har lykkes med å koble det første bølgekraftverket til det norske elnettet. Samtidig har selskapet startet utviklingen av WaveEl-bøyen ‘Next Generation’, der man bruker polyetenplast (PE) som hovedmateriale i de nye bøyene. Borealis har en viktig rolle i dette utviklingsarbeidet og kommer gjennom sine Borstar® PE-materialer til å bidra til det strategiske partnerskapet med bærekraftige gevinster som lettere vekt, høyere effektivitet og korrosjonsbestandighet.

"Å ha Borealis som partner kommer til å hjelpe oss til å oppnå målet om å ha lette og korrosjonsbestandige bøyer med øket energieffektivitet og et generelt bedre miljøavtrykk. I tillegg blir bølgekraftsystemet mer prisgunstig," sier konsernsjef Ulf Lindelöf hos Waves4Power.

"Borealis vil hjelpe Waves4Power med å overvinne begrensningene i dagens teknologiløsninger gjennom å bruke våre godt utprøvde Borstar® PE-løsninger. Vi tror at disse materialene kommer til å spille en viktig rolle for å ta de neste stegene i bruken av marin kraft», sier Gisela Lehner, Senior Application Marketing Manager hos Borealis. "Et partnerskap med Waves4Power er forbundet med vår bærekraftstrategi, der ett av de tre fokusområdene er Energi & Klima. Her fokuserer vi på å skape innovasjoner som bidrar til å øke energieffektiviteten og bruken av fornybar energi. Dette for å bidra til å oppnå FNs utviklingsmål for bærekraftig energi.»

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ulf Lindelöf
Konsernsjef
Waves4Power
+46 72 210 44 20                              
ulf.lindelof@waves4power.com
Jonas Kamf
Markedssjef
Waves4Power
+46 70 664 36 25
jonas.kamf@waves4power.com
Birgitta Plyhm
PR
Plyhm Kommunikation
+46 70 777 12 90
birgitta@plyhm.se

Waves4Power er et svensk selskap med hovedkontor i Göteborg som utvikler og selger fossilfrie energisystem basert på bølgekraft. Waves4Power fokuserer på holdbarhet, servicevennlighet og lønnsom elektrisitetsproduksjon. Kjernen i W4Ps bølgekraftsystem er en kraftgenererende bøye med elastiske forankringer. Selskapet har utviklet en ny generasjon av bølgekraftverk etter at prototypen av WaveEL-bøyen først ble lansert utenfor Vinga i Sverige i 2010. I dag arbeider W4P med et nettverk av kommersielle industrielle partnere og i nært samarbeide med blant annet Chalmers Tekniske Høyskole i Göteborg. www.waves4power.com 

Tags:

Om oss

W4P Waves4Power AB er et privat svensk selskap. Virksomheten skal konvertere havbølgebevegelse til elektrisk kraft på en lønnsom måte uten skadelige CO2-utslipp. Fram til i dag har selskapet mer enn 12 000 timer fullskala testing av kraftkonverteringssystemet, og teknikken er nå verifisert og klar for kommersialisering. Waves4Power jobber med et nettverk av industripartnere og har en nær relasjon til blant andre Chalmers University of Technology. Selskapet er representert i Sverige, Norge, Storbritannia og USA. www.waves4power.com

Abonner

Quick facts

Borealis, som er en ledende leverandør av innovative løsninger innen polyolefiner, basiskjemikalier og kunstgjødsel, opplyser at selskapet blir en av de offisielle partnerne til Waves4Power (W4P). Waves4Power er et svensk selskap som utvikler og selger bølgekraftsystem. Sentral er WaveEL-bøyen som transformerer bølgeenergien til elektrisk kraft. I en bølgekraftspark blir et stort antall WaveEl-bøyer sammenkoblet i et optimalt kraftgenereringsmønster.
Tweet dette

Sitater

Å ha Borealis som partner kommer til å hjelpe oss til å oppnå målet om å ha lette og korrosjonsbestandige bøyer med øket energieffektivitet og et generelt bedre miljøavtrykk. I tillegg blir bølgekraftsystemet mer prisgunstig
Ulf Lindelöf, konsernsjef Waves4Power
Borealis vil hjelpe Waves4Power med å overvinne begrensningene i dagens teknologiløsninger gjennom å bruke våre godt utprøvde Borstar® PE-løsninger. Vi tror at disse materialene kommer til å spille en viktig rolle for å ta de neste stegene i bruken av marin kraft
Gisela Lehner, Senior Application Marketing Manager hos Borealis
Et partnerskap med Waves4Power er forbundet med vår bærekraftstrategi, der ett av de tre fokusområdene er Energi & Klima. Her fokuserer vi på å skape innovasjoner som bidrar til å øke energieffektiviteten og bruken av fornybar energi. Dette for å bidra til å oppnå FNs utviklingsmål for bærekraftig energi
Gisela Lehner, Senior Application Marketing Manager hos Borealis