Historsikt gjennombrudd for bølgekraft

2. juni 2017 ble en historisk dag for fornybar energi generelt og bølgekraft spesielt. Da ble Waves4Power sitt bølgekraftsystem koblet til lands og har siden produsert energi til det norske kraftnettet. Den historiske begivenheten skjedde ved Runde på den norske vestkysten – et optimalt sted med sin overflod av høye bølger.

Sentralt I Waves4Powers energisystem er WaveEl-bøyen, som er 35 meter lang og åtte meter i diameter. Ankerfester av elastisk rep holder bøyen i posisjon, samtidig som bøyen har fri vertikal bevegelse. Bøyen er knyttet opp mot en forbindelseshub og videre til lands gjennom 3 kilometer lange spesialutviklede marine kabler.

Systemet er et resultat av mange års utviklingsarbeid, prototyper og testing. Anlegget ved Runde er et fullskala testanlegg og et viktig skritt mot kommersiell serieproduksjon. Denne produksjonen vil finne sted ved Fiskåholmen i Vanylven kommune. Stryn-bedriften Stryvo group AS vil være ansvarlig for produksjonen.

“Om vi kan lykkes her, vil vi lykkes over alt”

WaveEL-bøyen ble utlagt ved Runde i februar 2016. En uke etter utlegging fikk anlegget prøve seg i 14 meter høye bølger. Dette var en skikkelig test, selv om fortøyningssystemet er designet for å takle vesentlig høyere bølger.

- Vi valgte Runde for å teste systemet i de mest krevende forhold som finnes. Om vi lykkes her, vil vi lykkes over alt, sier konserndirektør Ulf Lindeløf i Waves4Power.

I april og mai 2017 ble det komplette anlegget montert og knyttet til kraftnettet. Runde Miljøsenter og Tussa Energi, det regionale energiselskapet, har hatt avgjørende roller i å gjøre dette mulig. De marine operasjonene har vært planlagt, overvåket og utført av BlueOrbis AB og Olympic Shipping AS.

Konsernsjef Elling Dybdal i Tussa gratulerer Waves4Power med resultatene.

- Verdens energiproduksjon og transport må i fremtiden være mer basert på fornybare kilder, og det ligger et stort energipotensiale i bølgene. Det er gledelig at Waves4Power nå har lykkes med et system som fungerer fra bølgegenerator til kraftnett på land. Vi er glade for at de ville teste ut anlegget sitt ved Runde.

Waves4Power har bygt opp et unikt nettverk av industrielle partnere, der hver enkelt er ledende aktører innenfor sine områder og tar fullt ansvar for løsningene i det komplette bølgekraftenergi-systemet. Dette samarbeidet tilfører stor troverdighet til Waves4Power og bidrar til å øke tempoet i utviklingsprosessen.

For ytterligere kommentarer, kontakt:  

Konserndirektør Ulf Lindelöf, ulf.lindelof@waves4power.com  tlf: +46 72 210 44 20 

Norsk representant Jan Melsom,
jan.melsom@waves4power.com tlf. +47 900 585 78

Website:
www.waves4power.com

Waves4Power er et svensk selskap med hovedkontor i Gøteborg som utvikler og selger fossilfrie energisystem basert på bølgekraft. Waves4Power fokuserer på holdbarhet, servicevennlighet og lønnsom elproduksjon. Kjernen i W4P bølgekraftsystem er en kraftgenererende bøye med elastiske forankringer. Selskapet har utviklet den siste generasjonen av bølgekraftsverk etter at prototypen av WaveEL-bøyen ble lansert utenfor Vinga i Sverige i 2010. I dag arbeider W4P med et nettverk av kommersielle industrielle partnere og i nært samarbeide med blant annet Chalmers Tekniska Högskola i Gøteborg.  www.waves4power.com

Tags:

Om oss

W4P Waves4Power AB er et privat svensk selskap. Virksomheten skal konvertere havbølgebevegelse til elektrisk kraft på en lønnsom måte uten skadelige CO2-utslipp. Fram til i dag har selskapet mer enn 12 000 timer fullskala testing av kraftkonverteringssystemet, og teknikken er nå verifisert og klar for kommersialisering. Waves4Power jobber med et nettverk av industripartnere og har en nær relasjon til blant andre Chalmers University of Technology. Selskapet er representert i Sverige, Norge, Storbritannia og USA. www.waves4power.com

Abonner

Multimedia

Multimedia

Quick facts

2. juni 2017 ble en historisk dag for fornybar energi generelt og bølgekraft spesielt. Da ble Waves4Power sitt bølgekraftsystem koblet til lands og har siden produsert energi til det norske kraftnettet. Den historiske begivenheten skjedde ved Runde på den norske vestkysten – et optimalt sted med sin overflod av høye bølger.
Tweet dette

Sitater

Vi valgte Runde for å teste systemet i de mest krevende forhold som finnes. Om vi lykkes her, vil vi lykkes over alt
Konserndirektør Ulf Lindeløf Waves4Power
Verdens energiproduksjon og transport må i fremtiden være mer basert på fornybare kilder, og det ligger et stort energipotensiale i bølgene. Det er gledelig at Waves4Power nå har lykkes med et system som fungerer fra bølgegenerator til kraftnett på land. Vi er glade for at de ville teste ut anlegget sitt ved Runde
Konsernsjef Elling Dybdal i Tussa