REALFICTION HOLDING AB (publ) OFFENTLIGÖR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI – MARS 2018.

Realfiction Holding AB (”Realfiction”) offentliggör härmed delårsrapporten för perioden januari – mars 2018. Delårsrapporten i sin helhet bifogas som ett separat dokument och kan även laddas ner från bolaget webbplats (www.realfiction.com). Tryckt exemplar kan beställas via investor@realfiction.com. Nedan följer en kort sammanfattning.

FÖRSTA KVARTALET (2018-01-01 TILL 2018-03-31)  

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 6 046 KSEK. 

• Resultatet före skatt uppgick till - 3 871 KSEK. 

• Resultatet per aktie* uppgick till - 0,33 SEK. 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 479 KSEK. 

*Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier i perioden. 


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN  

• Den 10 januari meddelar Realfiction att Morten Johansen lämnar styrelsen med omedelbar verkan. Istället kommer Peter Bugge Johansen att medverka som observatör åt styrelsen, och han kommer att föreslås som ny styrelsemedlem vid nästa ordinarie bolagsstämma. Peter Bugge Johansen har omfattande erfarenhet som licensierad revisor, CFO samt från styrelsearbete. 

• Den 30 januari meddelar Realfiction att bolaget genomförde presentationer av sina glasögonfria mixed reality-skärmar för ett antal högprofilerade potentiella partners och kunder som Apple, LG, Verizon, Imperial Hotels och Louis Vuitton under januari och februari. Presentationerna genomfördes under CES-veckan i Las Vegas, USA och ISE-veckan i Amsterdam, Holland samt vid ett stort partnerevent den 23-24 januari i London. 

• Den 2 februari meddelar Realfiction att bolaget redan erhållit ett antal ordrar för beställning av bolagets nyaste mixed reality-skärmar DeepFrame samt Dreamoc Diamond. Hittills har fyra DeepFrame och två Dreamoc Diamond beställts via partners i Europa, och fler order förväntas under det första kvartalet. 

• Den 26 februari meddelar Realfiction att bolaget i februari inlett en två veckor lång testperiod av ett koncept för shoppingcentrum och varuhus som vill attrahera kunder och bjuda in dem till sina lojalitetsprogram. Testet utgörs av en familjevänlig vid Fisketorvet – Copenhagen Mall i Köpenhamn med hjälp av bolagets mixed reality-skärmar. Realfiction har redan inlett diskussioner med ytterligare intresserade shoppingcentrum. 

• Den 28 februari meddelar Realfiction att bolaget installerat en av bolagets mixed reality-skärmar av typen DeepFrame vid LEGOs högkvarter i Billund, Danmark. LEGO kommer under en tvåveckorsperiod att utvärdera den patentsökta DeepFrame-plattformen, som möjliggör mixed reality (MR) utan speciella glasögon. Projektet delfinansieras av den danska statens fond för stöd till marknadsutveckling av innovativa bolag. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Den 16 april meddelar Realfiction att bolaget sålt ett exemplar av mixed reality-skärmen DeepFrame för installation i närtid vid IBMs nya innovationscenter utanför Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten. Centret kommer att invigas vid en stor öppningsceremoni den 1 maj. Detta är bolagets första bekräftade DeepFrame-order till en slutkund i Mellanöstern.

Den 2 maj meddelar Realfiction att bolaget har sålt en första Dreamoc Diamond mixed reality-skärm till en slutkund i USA tillsammans med 12 mindre Dreamoc POP3-skärmar. De kommer initialt att användas under the Kaneko Reality exhibition, ett tre månader långt event med världskända artister och teknikbolag, för att därefter installeras permanent vid UNMCs nya iExcel Center.

• Den 29 maj meddelar Realfiction att bolaget har erhållit en order om 49 Dreamoc HD3 mixed reality-skärmar för användning av det globala livsmedelsbolaget Mondelez som bland annat äger svenska Marabou. 30 skärmar kommer att användas i Sydafrika, medan de övriga 19 är beställda för användning vid tester och utvärdering på andra marknader. 

För mer information om Realfiction Holding AB, vänligen kontakta:
Clas Dyrholm, grundare och VD
Telefon: +45 25 22 32 81
E-mail: clas@realfiction.com
www.realfiction.com 


Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Realfiction Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2018.


Om Realfiction Holding AB

Realfiction Holding ABs rörelsedrivande dotterbolag grundades i Danmark 2008 och är en ledande aktör inom mixed reality, en marknad som beräknas att uppgå till 80 miljarder dollar under 2025. Bolagets första produktfamilj, Dreamoc, har sålts i över 10 000 exemplar. Den nya, patentsökta produktplattformen DeepFrame som erbjuds i form av både större och mindre mixed reality-skärmar finns tillgänglig för kunder sedan september 2017. DeepFrame möjliggör en mängd nya applikationsområden för bolag inom underhållning, tillverkning och detaljhandel. Plattformen utvecklas även för innovativa konsumentprodukter. För att göra det enkelt att använda Realfictions produkter erbjuds kompletta lösningar som kan köpas, hyras eller leasas i samarbete med ett globalt nätverk av distributörer och innehållskreatörer. Realfiction Holding AB:s aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under symbolen ”REALFI”. Aktiens ISIN-kod är SE0009920994.