Quotes

We are very pleased with the interest in the new share issue and wish to express our sincere thanks to all subscribers. After several years of building market position, product platform and patent portfolio, Realfiction is well positioned for continued leadership in a fast-growing market. Through the capital we are provided, we intend to accelerate our operations and thereby strengthen our role as commercial market leader. In view of the momentum of the mixed reality market, I believe in a significantly increased sales of our products.
Clas Dyrholm, CEO, Realfiction
We are pleased to become a major shareholder in Realfiction. We have very high hopes for Realfiction's development and consider the company a long-term and strategically important partner
Alpha Wu, chairman and CEO of AmTRAN Technology
Vi är mycket glada över intresset i nyemissionen och vill rikta ett stort tack till samtliga tecknare. Efter flera års uppbyggnad av marknadsposition, produktplattform och patentportfölj är Realfiction väl positionerat för en fortsatt ledande roll på en snabbt växande marknad. Genom det kapital vi tillförs avser vi att accelerera verksamheten och därigenom förstärka vår roll som kommersiell marknadsledare. Mot bakgrund av att marknaden för mixed reality nu tar fart har jag en tro på en markant utökad försäljning av våra produkter
Clas Dyrholm, VD, Realfiction
Vi är nöjda att nu vara en stor aktieägare i Realfiction. Vi har mycket goda förhoppningar på utvecklingen i Realfiction och ser bolaget som en långsiktig och strategiskt viktig samarbetspartner
Alpha Wu, styrelseordförande och CEO i AmTRAN Technology
Sedan 2008 har vi arbetat med mixed reality-lösningar som gör det möjligt för flera tittare att dela samma visuella 3D-upplevelse inbäddad i den verkliga fysiska världen utan att använda glasögon. Med DeepFrame har vi äntligen löst denna utmaning som gör det möjligt att radera gränsen mellan fantasi och verklighet. Nu kan åskådaren eventuellt se en verklighetstrogen 3D-version av King Kong som klättrar på byggnaden mittemot ditt kontorsfönster.
Peter Simonsen, grundare av och R&D director i Realfiction
“Since 2008, we have been working on mixed-reality solutions that makes it possible for several viewers to share the same visual 3D experience embedded in the real physical world without the use of glasses. With DeepFrame, we have finally solved this challenge making it possible to erase the line between fiction and reality. Now you could potentially be seeing a lifelike 3D version of King Kong climbing the building across from your office window,”
Peter Simonsen, Co-founder and R&D Director, Realfiction