Realfiction Holding AB offentliggör utfall i nyemission inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North

Den 24 maj 2017 avslutades teckningstiden i Realfiction Holding AB:s (”Realfiction”) nyemission av aktier inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North (”First North”). Nyemissionen tecknades till cirka 21,5 MSEK, inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent. Av den totala emissionsvolymen tecknades cirka 2,6 MSEK, motsvarande cirka 12,3 procent, av Realfictions strategiska samarbetspartner AmTRAN Technology inom ramen för deras avtal om vederlagsfri garantiteckning. AmTRAN Technologys ytterligare teckning omfattas av lock up-avtal. Därmed tillförs Realfiction cirka 19,2 MSEK efter emissionskostnader. Genom nyemissionen tillförs Realfiction cirka 350 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 30 maj 2017. Första dag för handel är beräknad att bli den 20 juni 2017.

"Vi är mycket glada över intresset i nyemissionen och vill rikta ett stort tack till samtliga tecknare. Efter flera års uppbyggnad av marknadsposition, produktplattform och patentportfölj är Realfiction väl positionerat för en fortsatt ledande roll på en snabbt växande marknad. Genom det kapital vi tillförs avser vi att accelerera verksamheten och därigenom förstärka vår roll som kommersiell marknadsledare. Mot bakgrund av att marknaden för mixed reality nu tar fart har jag en tro på en markant utökad försäljning av våra produkter, säger Clas Dyrholm, VD, Realfiction.

”Vi är nöjda att nu vara en stor aktieägare i Realfiction. Vi har mycket goda förhoppningar på utvecklingen i Realfiction och ser bolaget som en långsiktig och strategiskt viktig samarbetspartner”, säger Alpha Wu, styrelseordförande och CEO i AmTRAN Technology.

Teckning och tilldelning
Nyemissionen tecknades till cirka 21,5 MSEK, inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent. Av den totala emissionsvolymen tecknades cirka 2,6 MSEK, motsvarande cirka 12,3 procent, av Realfictions strategiska samarbetspartner AmTRAN Technology inom ramen för deras avtal om vederlagsfri garantiteckning. AmTRAN Technologys ytterligare teckning omfattas av lock up-avtal. Notera att ingen ersättning utgår för garantiåtagandet. Genom nyemissionen nyemitteras 2 830 000 aktier. Realfiction tillförs därmed cirka 21,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,3 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 30 maj 2017.

Planerad notering på First North
Första dag för handel på First North är beräknad att bli den 20 juni 2017.

Antal aktier och aktiekapital
När Realfictions nyemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 11 633 135 stycken och aktiekapitalet till 1 163 313,50 SEK.

Finansiell rådgivare och Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Realfiction i samband med bolagets nyemission och planerade notering på First North och är även utsedd till bolagets Certified Adviser.

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-mail: info@sedermera.se                

www.sedermera.se

För mer information om Realfiction Holding AB, vänligen kontakta:
Clas Dyrholm, grundare och VD

Telefon: +45 25 22 32 81

E-mail: clas@realfiction.com

www.realfiction.com  

Denna information är sådan information som Realfiction Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017.

Om Realfiction Holding AB
Realfiction Holding AB:s rörelsedrivande dotterbolag grundades 2008 och är en marknadsinnovatör inom mixed reality, en marknad som beräknas att uppgå till 80 miljarder dollar under 2025. Realfictions första produktfamilj, Dreamoc, har sedan starten sålts i över 10 000 enheter och bolaget lanserar nu sin nya patentansökta teknologi DeepFrame, en serie stora mixed reality-skärmar. DeepFrame erbjuder en mängd nya applikationer för företag inom branscher som underhållning, tillverkning och detaljhandel samt ett brett utbud av framtida konsumentprodukter.

Subscribe

Media

Media

Documents & Links

Quotes

Vi är mycket glada över intresset i nyemissionen och vill rikta ett stort tack till samtliga tecknare. Efter flera års uppbyggnad av marknadsposition, produktplattform och patentportfölj är Realfiction väl positionerat för en fortsatt ledande roll på en snabbt växande marknad. Genom det kapital vi tillförs avser vi att accelerera verksamheten och därigenom förstärka vår roll som kommersiell marknadsledare. Mot bakgrund av att marknaden för mixed reality nu tar fart har jag en tro på en markant utökad försäljning av våra produkter
Clas Dyrholm, VD, Realfiction
Vi är nöjda att nu vara en stor aktieägare i Realfiction. Vi har mycket goda förhoppningar på utvecklingen i Realfiction och ser bolaget som en långsiktig och strategiskt viktig samarbetspartner
Alpha Wu, styrelseordförande och CEO i AmTRAN Technology