Realfiction Holding AB: Statusuppdatering avseende noteringsprocessen på Nasdaq Stockholm First North

Realfiction Holding AB (”Realfiction”) avger härmed statusuppdatering avseende den pågående noteringsprocessen på Nasdaq Stockholm First North. Bolaget arbetar för närvarande i nära samarbete med dess finansiella rådgivare, Sedermera Fondkommission, med att utveckla Realfictions bolagsbeskrivning i enlighet med önskemål från Nasdaq Stockholm First North avseende det strukturella upplägget i dokumentet. För information om när första dag för handel kommer att infalla ber bolaget att få återkomma när ytterligare information erhållits från marknadsplatsen. 

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10
E-mail: info@sedermera.se                
www.sedermera.se

För mer information om Realfiction Holding AB, vänligen kontakta:
Clas Dyrholm, grundare och VD
Telefon: +45 25 22 32 81
E-mail: clas@realfiction.com

www.realfiction.com  

Denna information är sådan information som Realfiction Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2017.

Om Realfiction Holding AB
Realfiction Holding AB:s rörelsedrivande dotterbolag grundades 2008 och är en marknadsinnovatör inom mixed reality, en marknad som beräknas att uppgå till 80 miljarder dollar under 2025. Realfictions första produktfamilj, Dreamoc, har sedan starten sålts i över 10 000 enheter och bolaget lanserar nu sin nya patentansökta teknologi DeepFrame, en serie stora mixed reality-skärmar. DeepFrame erbjuder en mängd nya applikationer för företag inom branscher som underhållning, tillverkning och detaljhandel samt ett brett utbud av framtida konsumentprodukter.

Subscribe

Media

Media

Documents & Links