Realfiction Holding AB offentliggör bokslutskommuniké för 2017

Realfiction Holding AB (”Realfiction”) offentliggör härmed bokslutskommunikén för 2017. Bokslutskommunikén i sin helhet bifogas som ett separat dokument och kan även laddas ner från bolagets webbplats (www.realfiction.com). Nedan följer en kort sammanfattning.

Helåret 2017 (2017-01-01 2017-12-31)

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 16 319 KSEK
 •  Resultatet före skatt uppgick till - 10 226 KSEK
 •  Resultatet per aktie* uppgick till - 0,87 SEK
 •  Soliditeten** uppgick till 62,2 %
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -9 752 KSEK

Fjärde kvartalet (2017-10-01 2017-12-31)

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 325 KSEK
 •  Resultatet före skatt uppgick till - 4 294 KSEK
 •  Resultatet per aktie* uppgick till - 0,26 SEK
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 366 KSEK

*Resultat per aktie: Nettovinst eller förlust under perioden dividerat med det genomsnittliga antalet aktier. 

**Soliditet: Bolagets egna kapital som en procentandel av den totala balansräkningen. 


Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2017

 • Realfiction meddelar att bolaget har utsett 36-årige Thomas Jæger som ny CFO. Thomas inleder sitt uppdrag på Realfiction den 23 oktober och tar då över från bolagets nuvarande CFO på deltid, Anya Mantzius.
 • Realfiction meddelar att bolaget erhållit den första officiella ordern på en DeepFrame mixed reality-display. Ordern kommer bara tre veckor efter den första officiella presentationen av DeepFrame på CopenX, följt av Realfictions årliga partnermöte i Köpenhamn. Ordern är signifikant då den är den första i sitt slag. Det specifika ordervärdet avslöjas inte på grund av konkurrensskäl men är större än 200 000 SEK och mindre än 500 000 SEK. 
 • Realfiction meddelar att bolaget erhållit den prestigefyllda utmärkelsen “CES 2018 Innovation Awards Honoree” för mixed reality-skärmen DeepFrame. CES är världens största mässa för hemelektronik och äger rum i Las Vegas den 9-12 januari 2018. Tillkännagivandet gjordes på för-eventet CES Unveiled i Amsterdam som äger rum för att lyfta fram innovationer inom produktdesign och teknik. Tusentals innovativa produkter bedöms av en prominent jury bestående av oberoende industridesigners, ingenjörer och representanter från branschpressen.
 • Realfiction meddelar att bolaget genomför den första uthyrningen av dess största Dreamoc-modell (XXL3). Kunden, Virginia Panel Corporation, medverkar vid Productronica Tradeshow i München, Tyskland den 14-17 november. Uthyrningen innebär att bolagets tjänstekoncept för uthyrning av mixed reality-skärmar inom produktfamiljen Dreamoc nu är implementerat fullt ut i Västeuropa och USA.
 • Realfiction meddelar att premiumbiltillverkaren Mercedes-Benz använder bolagets mixed reality-skärm Dreamoc XL3 i en så kallad pop-up-store som öppnades i centrala Stockholm den 21 november 2017.
 • Realfiction meddelar att bolaget lanserar Dreamoc Diamond, en ny elegant toppmodell inom bolagets utbud av Dreamoc-skärmar för glasögonfria mixed reality-upplevelser. Den är utformad för att skapa uppmärksamhet vid utställningar, i gallerior samt på flygplatser och andra öppna ytor där människor samlas.
 • Realfiction meddelar att Søren Steen Pedersen, med gedigen erfarenhet av att skapa digitala plattformslösningar, har rekryterats till positionen som chief operation officer (COO) med tillträde den 15 december.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Realfiction meddelar om följande förändringar i styrelsens sammansättning: Morten Johansen lämnar styrelsen med omedelbar verkan. Istället kommer Peter Bugge Johansen att medverka som observatör åt styrelsen från och med idag, och han kommer att föreslås som ny styrelsemedlem vid nästa ordinarie bolagsstämma. Peter Bugge Johansen har omfattande erfarenhet som licensierad revisor, CFO samt från styrelsearbete.
 • Realfiction meddelar att bolaget genomförde presentationer av sina glasögonfria mixed realityskärmar för ett antal högprofilerade potentiella partners och kunder som Apple, LG, Verizon, Imperial Hotels och Louis Vuitton under januari och februari. Presentationerna genomfördes under CES-veckan i Las Vegas, USA och ISE-veckan i Amsterdam, Holland samt vid ett stort partnerevent den 23-24 januari i London.
 • Realfiction meddelar att bolaget redan har erhållit ett antal ordrar för beställning av dess nyaste mixed reality-skärmar DeepFrame samt Dreamoc Diamond. Hittills under 2018 har fyra DeepFrame och två Dreamoc Diamond beställts via partners i Europa, och fler ordrar förväntas under innevarande kvartal.
 • Realfiction meddelar att bolaget i februari har inlett en två veckor lång testperiod av ett koncept för shoppingcentrum och varuhus som vill attrahera kunder och bjuda in dem till sina lojalitetsprogram. Under testperioden kommer en familjevänlig skattjakt att genomföras vid Fisketorvet – Copenhagen Mall i Köpenhamn med hjälp av bolagets mixed reality-skärmar. Realfiction har redan inlett diskussioner med ytterligare intresserade shoppingcentrum.
 • Realfiction meddelar att bolaget har installerat en av bolagets mixed reality-skärmar av typen DeepFrame vid LEGOs högkvarter i Billund, Danmark. LEGO kommer under en tvåveckorsperiod att utvärdera den patentsökta DeepFrame-plattformen, som möjliggör mixed reality (MR) utan speciella glasögon. Projektet delfinansieras av den danska statens fond för stöd till marknadsutveckling av innovativa bolag.


För mer information om Realfiction, vänligen kontakta:
Clas Dyrholm, grundare och VD
Telefon: +45 25 22 32 81
E-post: clas@realfiction.com 
www.realfiction.com  


Certified Adviser 
Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. 

Denna information är sådan information som Realfiction Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2018.

Om Realfiction Holding AB
Realfiction Holding ABs rörelsedrivande dotterbolag grundades i Danmark 2008 och är en ledande aktör inom mixed reality, en marknad som beräknas att uppgå till 80 miljarder dollar under 2025. Bolagets första produktfamilj, Dreamoc, har sålts i över 10 000 exemplar. Den nya, patentsökta produktplattformen DeepFrame som erbjuds i form av både större och mindre mixed reality-skärmar finns tillgänglig för kunder sedan september 2017. DeepFrame möjliggör en mängd nya applikationsområden för bolag inom underhållning, tillverkning och detaljhandel. Plattformen utvecklas även för innovativa konsumentprodukter. För att göra det enkelt att använda Realfictions produkter erbjuds kompletta lösningar som kan köpas, hyras eller leasas i samarbete med ett globalt nätverk av distributörer och innehållskreatörer. Realfiction Holding AB:s aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under symbolen ”REALFI”. Aktiens ISIN-kod är SE0009920994.

Tags:

Subscribe

Media

Media