Another RescueRunner ordered by the Swedish Sea Rescue Society (SSRS)

Report this content

We are happy to announce that the Swedish Sea Rescue Society (SSRS) order one new RescueRunner. 

SSRS is the organization with the largest RescueRunner fleet in the world. Today SSRS have more than sixty RescueRunners operational at their 69 rescue stations. Some of the RescueRunners have been in service for more than ten years. 

SSRS once developed the RescueRunner to reach shallow and rocky areas where other boats cannot go.

SSRS is not only a customer to Safe at Sea, they are also a partner when it comes to development and training.  

The RescueRunner will be delivered in Q4 2019.  

Order value is approximately SEK 370.000.

For more information, please contact

Henrik Harman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

This information is information that Safe at Sea AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, on 7 October 2019.     

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Tags:

Subscribe

Media

Media

Documents & Links

Quick facts

Another RescueRunner ordered by the Swedish Sea Rescue Society (SSRS)
Tweet this