RescueRunner System sold to Swedish customer

After 12 years a very satisfied customer chooses to replace and thereby upgrade their RescueRunner system.

The customer ordered their first RescueRunner system in 2008 and now chooses to replace their old RescueRunner and thereby upgrade it with the features that were not available at the time when the first boat was purchased. The boat that will now be delivered is one of the demo boats that have been exhibited at exhibitions and marketing events.

"The fact that after so many years the customer chooses to purchase their second RescueRunner system clearly shows both the quality and the advantages that the RescueRunner system offers," says Linda Ahl, VP / Sales and Business Development Manager at Safe at Sea AB (publ).

The RescueRunner will be delivered in July 2020.

Order value is approximately SEK 295.000.

För mer informatin vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2020.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Subscribe

Media

Media

Documents & Links