RescueRunner System sålt till svensk kund

Trogen kund väljer att ersätta och uppgradera sitt rsta RescueRunner system.

Kunden köpte sitt första RescueRunner-system 2008 och har under åren använt båten som arbets- och räddningsbåt. Kunden väljer nu att ersätta sin gamla RescueRunner och därigenom uppgradera med de funktioner som inte var tillgängliga i samband med köpet av den första båten. Båten som säljs är en av de demobåtar som visats upp på mässor och marknadsevent.

”Att kunden efter så många år väljer att köpa sitt andra RescueRunner system visar tydligt på både kvaliteten och nyttan som RescueRunner systemet erbjuder” säger Linda Ahl, VP / Sales-and Business Development Manager på Safe at Sea AB (publ).

RescueRunnern kommer att levereras i juli 2020.

Ordervärde är cirka SEK 295.000.

För mer informatin vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2020.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar