The Swedish Sea Rescue Society (SSRS) order a RescueRunner System

Report this content

We are happy to announce that the Swedish Sea Rescue Society (SSRS) through a donation further expands its fleet with RescueRunners.

SSRS is the organization with the largest RescueRunner fleet in the world and it is continuously growing. Today SSRS have more than sixty RescueRunners operational at their 73 rescue stations. Some of the RescueRunners have been in service for more than ten years. Many of the SSRS RescueRunners have been in operation for over 10 years.SSRS once developed the RescueRunner

to reach shallow and rocky areas where other boats cannot go. SSRS is not only a customer to Safe at Sea, they are also a partner when it comes to development and training."It is very gratifying that SSRS chooses to order another RescueRunner and we hope it will be of great benefit to SSRS, the receiving station and all their members," says Henrik Hartman, CEO of Safe at Sea AB (publ).

The RescueRunner will be delivered during Q2 2020.

Order value is approximately SEK 370.000

För mer informatin vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Subscribe

Media

Media

Documents & Links