Invitation to presentation of SBB’s year-end report 2021

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) will publish its year-end report for 2021 on 23 February 2022 at 08:00 CET. SBB’s CEO Ilija Batljan will present the results on the same day at 10:00 CET via conference call and webcast.

The presentation will be held in English and will be concluded with a Q&A session. Questions can be asked on the conference call or in written form through the webcast. No pre-registration is needed.

The report will be available at: https://corporate.sbbnorden.se/en/reports-and-presentations/

Webcast link: https://tv.streamfabriken.com/samhallsbyggnadsbolaget-q4-2021

To participate via telephone please dial-in on the numbers below.

SE: +46 8 5055 8352
UK: +44 3333 009 272
US: +1 631 913 1422 (PIN: 64219872#)

After the presentation a recording of the webcast will be available on the webcast link.

For further information, please contact:
Marika Dimming. Investor Relations, ir@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Subscribe

Documents & Links