POLITISK HEARING OM BENSKÖRHET: Aktuell rapport om dagens osteoporosvård

Den 8 november samlas politiker och medicinska experter i Stockholm för att diskutera dagens vårdsituation av osteoporos (benskörhet). Osteoporos, är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar - samtidigt som det är en av de mest underbehandlade. 

Varje år sker mer än 70 000 frakturer till följd av benskörhet. Sjukdomen kostar det svenska samhället cirka 13 miljarder kronor per år – en summa som riskerar att öka lavinartat med en växande befolkning. Osteoporos är fortfarande en underdiagnostiserad och underbehandlad folksjukdom där varannan svensk kvinna och var fjärde man någon gång i livet kommer att bryta ett ben i kroppen till följd av osteoporos.

Socialstyrelsens mål med de nationella riktlinjerna innebär ett krav på en ökad samordning mellan sjukhusen och primärvården. Varje satsad krona på benskörhet ger fyra kronor tillbaka i minskade kostnader för allt det som följer av osteoporosrelaterade frakturer exempelvis kirurgi, sjukhusinläggningar och  kommunal vård.

Dagens hearing inleds av Mattias Lorentzon, professor i geriatrik och överläkare, som ger ett aktuellt nationellt perspektiv. Mats Palmér, docent, överläkare, presenterar det aktuella läget i Stockholm.

För mer information kontakta: Alexandra Charles, tel. 0708-280911 eller Inger Söderholm, tel 0709-969599 eller inger@1.6miljonerklubben.com

Läs mer på 1.6miljonerklubben.com

PROGRAM
Moderator: Alexandra Charles von Hofsten

DAG: onsdag 8 november kl 18.00-20.15

PLATS: Citykonferensen, Celsiussalen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

18.00       Alexandra Charles von Hofsten, ordförande i 1,6 & 2,6            miljonerklubben.

18.10       -  Presentation av det aktuella nationella läget angående  behandling och diagnos. Mattias    Lorentzon, professor i geriatrik och överläkare vid universitetssjukhuset i Mölndal.

- Osteoporosvården i Stockholm, aktuell rapport. Mats Palmér   docent överläkare vid kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes vid Karolinska Universitetssjukhuset.

18.50       Panelsamtal och diskussion med 
                -   Mattias Lorentzon
             
  -   Mats Palmér
               
-   Marie Ljungberg Schött, sjukvårdslandstingsråd (m)
                -   Håkan Jörnehed, oppositionslandstingsråd (v)
                -   Dag Larsson, Oppositionslandstingsråd (s)
                -   Maria Fälth, gruppledare Upplands Väsby (kd)
                -   Christina Enocsson-Mårtensson, ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden SLL (s)
                -   Susanne Nordling, oppositionslandstingsråd (MP)

19.40       Frågestund

19.50       Ge viljan muskler – om drivkraft, energi och motivation.           Elisabeth Wahlin, inspiratör och författare.

 

 

Taggar:

Dokument & länkar