Klargörande kring indikativt bud på 24SevenOffice

Report this content

Det indikativa erbjudande på 24SevenOffice Scandinavia AB har ett antal villkor som inkluderar att styrelsen i 24SevenOffice rekommenderar aktieägarna att acceptera budet, en förhandsaccept från största ägaren R-venture AS, en begränsad due diligence av 24SevenOffice Scandinavia AB och ett godkännande från motpartens bolagsstämma. Om dessa villkor inte uppfyllas så kommer erbjudandet förfalla.

Bolaget har per idag inte mottagit andra konkreta indikativa erbjudande för aktierna i 24SevenOffice Scandinavia AB.

Styrelsen har inte tagit ställning till det indikativa budet men kommer att göra detta i närtid. Om vederlaget hade varit kontant hade styrelsen troligtvis inte rekommenderat det indikativa budet.

Styrelsen har en förhoppning om att mycket kommer att vara avklarat innan årsskiftet.

Efter det tidigare offentliggörandet av informationen blev det ett stort intresse på marknaden och bolaget har då i samråd med Spotlight Stock Market valt att förtydliga för marknaden varför offentliggörandet av denna information har skett:

24SevenOffice Scandinavia AB har som en del av sin tillväxtstrategi att att köpa teknologibolag som har synergier med 24SevenOffice inom teknologi och kundstock precis såsom uppköpet av Busy Technologies som nyligen blev offentliggjort. Bolaget har för nuvarande ett flertal pågående processer inom samma typ av förvärv. Anledningen till offentliggörandet av detta indikativa erbjudande är för att inte stoppa eller påverka dessa processer.

En annan anledning till offentliggörandet är att största ägaren i R-Venture AS för närvarande förhandlar om att köpa tillbaka egna aktier i R-Venture kontant eller i kombination med aktier i 24SevenOffice Scandinavia AB för att reducera antalet aktionärer från dagens ungeför 200 stycken. Det är processer som är omöjliga att genomföra eftersom aktierna i 24SevenOffice Scandinavia inte kan handlas med insiderinformation utan ett offentliggörande eftersom styrelseordförande i 24SevenOffice Scandinavia AB också är styrelseordförande i R-Venture AS.

Ståle Risa, Verkställande direktör

Tel: +47 922 35 847, str@24sevenoffice.com

Karl-Anders Grønland, Ordförande

Tel: +47 464 43 307, kag@storlokken.no

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som 24SevenOffice Scandinavia AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 oktober 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar