24SevenOffice fortsätter nästa steg enligt tillväxtstrategin – Statusuppdatering från VD, Ståle Risa

Statusuppdatering från VD, Ståle Risa efter den första månaden som noterat bolag i Sverige på AktieTorget.

24SevenOffice Scandinavia AB (publ) (”24SevenOffice” eller ”Bolaget”) noterades den 21 december 2017 på AktieTorget i samband med en kapitalanskaffning om 40,0 MSEK. I den del av emissionen som var tillgänglig för befintliga aktieägare, anställda samt allmänheten uppnåddes en teckningsgrad om 385 procent. Emissionslikviden skall i huvudsak användas för expansionen på den svenska marknaden.

24SevenOffice är idag i full gång med implementeringen av tillväxtstrategin i Sverige, rekryteringen fortlöper och nya svenska kunder har anskaffats. Som ett första steg i tillväxtstrategin skall Bolaget etablera en svensk organisation för att öka bearbetningen av den svenska marknaden. Rekryteringsprocesserna är igång och går enligt plan. En av de viktigaste och största målgrupperna för 24SevenOffice i Sverige är redovisningsföretag som har större och mer komplexa kunder, vilka kräver mer utav sitt affärssystem. 24SevenOffice avser att under det första halva året 2018 öka bearbetningen av denna marknad i samband med rekryteringen av säljorganisationen.

Bolaget har haft en stark tillväxt på den norska marknaden och är idag marknadsledande inom affärssystem för medelstora bolag och redovisningbyråer i Norge. 24SevenOffice har under 2017 haft en god tillväxt av nya kunder, mycket tack vare Bolagets strategi att använda återförsäljare inom redovisningsbranschen. Bolaget säljer 24SevenOffice-systemet till företag inom redovisningsbranschen, som i sin tur använder affärssystemet som sin teknologiplattform för att leverera tjänster till deras slutkunder, vilket skapar merförsäljning för 24SevenOffice. Antalet befintliga kunder vid utgången av december 2017 var 28 270 stycken, vilket är en ökning med 38 procent jämfört med december 2016.

Bolaget har under de senaste månaderna gjort stora teknologiska framsteg inom främst implementering av Artificiell Intelligens (AI) och har genomfört testkörningar med mycket lyckade resultat. 24SevenOffice har för avsikt att initiera den skarpa lanseringen av teknologin under det första kvartalet 2018.

24SevenOffice presenterar bokslutskommunikén för 2017 samt delårsrapporten för Q4 2017 den 27 februari 2018.

Kontakt
IR-ansvarig: Kristijane Cook Hvaal
Tel: +47 930 09 058.
E-post: kch@24SevenOffice.com

Ståle Risa, VD
Tel: +47 922 35 847
E-post: str@24sevenoffice.com

Om 24SevenOffice

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden och har sedan 2002 levererat affärssystem till små och medelstora företag med molnbaserade lösningar. Systemet används av 28 000 bolag, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler for redovisning, CRM, fakturering, logistik, projektstyrning och tidredovisning, allt integrerat i en lösning. 24SevenOffice er et system som er anpassad större bolag med mer komplicerade affärsflöden.

Om oss

Bolagets affärsidé är att leverera egenutvecklade högfunktionella molnbaserade affärssystem som effektiviserar administrativa processer för små- och medelstora företag.

Prenumerera

Dokument & länkar