Budgivaren drar tillbaka budet

Report this content

24SevenOffice Scandinavia AB har tidigare begärt av den anonyma budgivaren att få informera bolagets största aktieägare, R-Venture AS om att det fanns ett bud. Detta var nödvändigt för att R-Venture AS skall kunna fortsätta processen med att slutförhandla flera transaktioner och inte behöva fortsätta detta utan att styrelsen i bolaget blev informerade om varför goda affärsmöjligheter måste avslutas i ett bolag de var aktieägare i.

Budgivaren hade ställt krav om en förhandsaccept från R-Venture AS meddelade 24SevenOffice Scandinavvia AB om att informationen måste lämnas om förhandlingsprocessen ska kunna fortsätta inom den lämnade tidstramen. Budgivaren gav inte bolaget sitt samtycke och detta medförde att styrelsen behövde meddela marknaden om budet i en anonymiserad form idag.

Styrelsen beslut som framkom av dagens börsmeddelande om att budet, om det var i form av likvida medel, var för lågt för att accepteras, men att de önskade att värdera värdet bakom de aktier som blev erbjudna. Det var nödvändigt för att kunnage en aktieägarna en rekommendation i förbindelse med ett aktiebyte för aktieägarna från aktier i 24SevenOffice Scandinavia AB mot aktier i ett annat bolag. 

Någon anledning till att kunna fortsätta denna process gavs inte och anbudsgivaren valde istället att dra tillbaka sitt bud.

Ståle Risa, Verkställande direktör

Tel: +47 922 35 847, str@24sevenoffice.com

Karl-Anders Grønland, Ordförande

Tel: +47 464 43 307, kag@storlokken.no

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som 24SevenOffice Scandinavia AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 oktober 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar