Delårsrapport Q2 2018 (1 april - 30 juni 2018)

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 25 084 Tkr. Rörelseresultatet uppgick till 1 591 Tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,3 procent. Resultatet före skatt blev 2 149 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till 2 149 Tkr och resultatet per aktie uppgick till 0,04 kr. 

Nettoomsättningen för första halvår uppgick till 48 883 Tkr. Rörelseresultatet uppgick till 2 942 Tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,0 procent. Resultatet före skatt blev 4 144 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till 4 144 Tkr och resultatet per aktie uppgick till 0,08 kr. 


VD har ordet

Strategin att växa via partners driver tillväxten 

24SevenOffice utvecklades väl under andra kvartalet 2018. Nettoomsättningen ökade med 30 procent till 25,1 MSEK medan antalet kunder ökade med 42 procent till 31 800. Tillväxten kommer huvudsakligen från redovisningsbyråer, vilket är ett resultat av vår strategi att göra redovisningsbyråerna till våra partners. Genom att först implementera våra system i sin verksamhet och därefter i sälja system till sina kunder kan redovisningsbyråerna effektivisera sin verksamhet, få utrymme att expandera och samtidigt röra sig uppåt i värdekedjan. Vi läser den relativt starkare ökningen i antalet kunder under kvartalet som att vi har gott momentum i tillväxten, eftersom slutkunderna tenderar att successivt öka sin användning av våra system vilket ökar våra intäkter. 

Rörelseresultatet i andra kvartalet uppgick till 1,6 Mkr (0,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,3 procent (1,7). Lönsamheten ökade trots att vi fortsätter att investera i tillväxt. Vi investerar framförallt i den svenska marknaden där vi bygger upp en egen organisation och arbetar aktivt med marknadsföring. Parallellt investerar vi också i teknologi och innovation för att säkerställa att vår produkt håller mycket hög klass. 

Första stora affären från Telenor 

Telenor levererade sitt första större kundavtal i juni när vi tecknade ett ramavtal med norska telekomkedjan Telering. Ramavtalet gäller 24SevenOffice bokförings- och ekonomisystem. Telering är en av Telenors största distributionskanaler mot företagsmarknaden med 145 kontor och butiker i Norge, där alla är en presumtiv kund. Att byta system görs inte lättvindigt men Telenor har goda incitamentet att sälja och kunderna har goda skäl att byta till oss. 

Att Telenor nu levererar den första större kunden i sin roll som återförsäljare bådar gott inför framtiden. Telenor är en stor organisation med förmåga att leverera stora volymer. De har nu utvecklat processer för och utbildat medarbetare i vår produkt. Deras ambition är att bli en ledande distributör av molnbaserade tjänster, med målet att leverera allt företag behöver för att kunna förenkla och effektivisera sina processer. Vår förhoppning är att 24SevenOffice produkter ska bli en viktig produkt för att göra visionen till verklighet. 

Varmt mottagande av AI-motorn 

Lanseringen av betaversionen av 24SevenOffice Scandinavias integrerade artificiella intelligens (AI)-motor, som i maj 2018, överträffade våra mål med råge. Utvalda redovisningsbyråer har låtit flera av sina kunder kunder testa AI-motorn för att tillsammans med oss utvärdera och färdigställa den. Det mål vi satte upp var att 30 procent av dessa kunders fakturor skulle bokföras automatiskt vid utgången av juni månad. Utfallet blev att hela 41 procent av fakturorna bokfördes helautomatiskt. I ytterligare 36 procent behövde endast mindre justeringar göras av redovisningskonsulter, vilket resulterade i en automatiseringsgrad på hela 77%. Feedbacken från byråer och kunder på AI-motorn har varit mycket god även på flera andra sätt. Inte minst ser de att AI kan hjälpa dem att effektivisera sitt arbete ytterligare, vilket jag tror kommer att vara en viktig drivkraft när vi rullar ut AI-motorn brett. 

I nästa steg släpper vi på fler kunder. Parallellt fortsätter vi att optimera algoritmer och användargränssnitt för att öka hastighet, användarvänlighet och automatisering ytterligare. Planen att lansera den kommersiella versionen av AI-motorn under 2018 ligger fast. 

Vi står inför nästa stora digitaliseringsvåg 

AI är det ena av två skäl till att jag räknar med att den bransch vi verkar i kommer att förändras radikalt under kommande år. Det andra är fintech som i mångt och mycket handlar om att digitalisera finansiella tjänster. McKinsey, Gartner och många fler spår att digitalisering och automatisering kommer att tränga bort en mängd kvalificerade tjänstemannaarbeten. Redovisningsbyråerna står tidigt i kön och omvandlingen kommer att gå snabbare än de flesta tror. För att överleva måste byråerna därför inom de närmaste åren utveckla andra affärsmodeller än dagens timfakturering. 

24SevenOffice står väl rustat inför framtiden. Vi blir i höst först med att ha en AI-motor i Norden och vi har byggt den med 20 års data från digitalt bokförda fakturor. Vår affärsmodell gör oss till vinnare när redovisningsbyråerna växer. Redan idag genererar redovisningsbyråer hela 60 procent av vår tillväxt, vilket gör dem lika mycket partners som kunder. Och redovisningsbyråerna växer med oss. I Norge växer de byråer som använder våra system dubbelt så snabbt som branschgenomsnittet. 

Cloud lunch Road Show 

Vi fortsätter att bearbeta marknaden i Sverige. I höst storsatsar vi på Cloud Lunch där vi tillsammans med Revisionsvärlden, anordnar teknologiseminarium för redovisningsbranschen på 21 orter runtom i Sverige. Först ut är Uppsala den 12 september. Mer om evenemanget och uppgifter om hur du kan anmäla sig hittar du på denna länk: https://revisionsvarlden.se/cloudlunch-2018/ 

Framtidsutsikter 

Det finns en stor potential i Norden för vår modulbaserade plattform som möjliggör för oss att växa tillsammans med befintliga och nya kunder. Tillsammans med dem ska vi dra fördel av digitalisering, automatisering och framtidens AI-motor. 

Ståle Risa 

Verkställande direktör


Verksamheten perioden april - juni

Carveout finansiell information (oreviderad) 

Nettoomsättningen för koncernen under perioden april - juni 2018 ökade med 30 procent till 25 084 Tkr (19 274). Rörelseresultatet uppgick till 1 591 Tkr (333), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,3 procent (1,7). Finansiella intäkter uppgick till 684 Tkr (1) och påverkades positivt av valutafluktuationer mellan SEK/NOK. Resultatet per aktie uppgick till 0,04 kronor. 

Jämförelsesiffrorna från 2017 är baserade på räkenskaperna för dotterbolag, där intern försäljning mellan bolagen eliminerats och är endast avsedda som indikationer. Konvertering från norska kronor till svenska kronor i resultaträkningar har gjorts med genomsnittskursen för perioden 2018 med valutajustering till samma kurs for 2017 for å få mest möjligt jämförbara siffror. 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som 24SevenOffice Scandinavia AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2018.

För ytterligare information, kontakta:

VD, Ståle Risa

Tel: +47 922 35 847
E-post: str@24SevenOffice.com

Om 24SevenOffice

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden och har sedan 2002 levererat affärssystem till små och medelstora företag med molnbaserade lösningar. Systemet används av 31 800 bolag, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler för redovisning, CRM, fakturering, logistik, projektstyrning och tidsredovisning, allt integrerat i en lösning. 24SevenOffice är ett system som är anpassad till större bolag med mer komplicerade affärsflöden.

Om oss

Bolagets affärsidé är att leverera egenutvecklade högfunktionella molnbaserade affärssystem som effektiviserar administrativa processer för små- och medelstora företag.

Prenumerera