Information om indikativt erbjudande på 24SevenOffice

Report this content

24SevenOffice Scandinavia AB har nyligen fått ett förvärvserbjudande från ett noterat bolag inom ERP-segmentet. Man önskar att förvärva 24SevenOffice med hjälp av nyemitterade aktier baserade på dagens kurs i bolaget. Detta skulle ge 24SevenOffice Scandinavia AB ett marknadsvärde på ca 1,1 miljarder SEK. Således värderar bolaget aktien i 24SevenOffice Scandinavia AB till 19,9 SEK.

Erbjudandet har ett antal reservationer och kan därför inte av styrelsen betraktas som ett ovillkorat erbjudande. Styrelsen vill samtidigt påpeka att budet är för lågt för att styrelsen skulle rekommendera en försäljning om ersättningen bestod av likvida medel.

Styrelsen i 24SevenOffice har under styrelsemötet den 14:e oktober 2019 därför beslutat att de behöver ytterligare tid för att värdera detta erbjudande.

24SevenOffice Scandinavia AB och dess största ägaren R-Venture AS, är båda involverade i flera pågående transaktioner, där värdet på bolagens aktier skall användas som likvid. För att hindra att det aktuella budet på 24SevenOffice skall medföra att pågående köpprocesser avbryts eller försenas, så har bolaget valt att sända ut detta börsmeddelande.

I den mån som ytterligare upplysningar behöver tillhandahållas, för att dessa pågående förvärvsprocesser med grund i aktier i 24SevenOffice Scandinavia AB eller R-Ventures AS skall kunna forsätta eller genomföras, så kommer det att ske i närtid.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ståle Risa, Verkställande direktör

Tel: +47 922 35 847, str@24sevenoffice.com

Karl-Anders Grønland, Ordförande

Tel: +47 464 43 307, kag@storlokken.no

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som 24SevenOffice Scandinavia AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 oktober 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar