Kommuniké från extra bolagsstämma i 24SevenOffice Scandinavia AB (publ)

Idag, den 11 januari 2018, hölls extra bolagsstämma i 24SevenOffice Scandinavia AB (publ) (“24SevenOffice“ eller “Bolaget“).

Nedan följer en sammanfattning av beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet.

Val av ytterligare en styrelseledamot

Extra bolagsstämma beslutade att styrelsen skall utökas från tre till fyra styrelseledamöter, där Henrik Vilselius väljs in som fjärde styrelseledamot. Tilsammans med Karl Anders Grønland, Ståle Risa och Madeleine Lindblom utgör de nu styrelsen för Bolaget.

Henrik Vilselius har mer än 25 års erfarenhet som entreprenör, investerare och styrelseledamot. Han arbetar idag som senior advisor för företag inom TMT (Teknologi, Media och Telekom), energi och finans samt som rådgivare för institutionella investerare. Henrik Vilselius arbetar även som senior advisor vid BCG (Boston Consulting Group) samt vid Varenne Investment. Henrik Vilselius har arbetat med digital transformation i mer än 20 år och har samtidigt byggt en stark och grundlig teknisk kunskapsbas tillsammans med ett starkt industriellt nordiskt nätverk. Henrik Vilselius är utbildad vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm inom teknisk fysik och har även en bakgrund inom forsknings- och underrättelsearbete hos Försvarsmakten.

"24SevenOffice är ett spännande företag som ligger i framkant av utvecklingen. Under våren kommer 24SevenOffice att rulla ut den första artificiella intelligensmotorn i bokföringsbranschen. Tekniken finns redan där och 24SevenOffice är den första som använder den. Jag är väldigt glad över att vara en del av styrelsen i Bolaget”, säger Henrik Vilselius.

24SevenOffice välkomnar Henrik Vilselius till styrelsen.

Stockholm den 11 januari 2018

24SevenOffice Scandinavia AB (PUBL)  

Styrelsen

 

Kontakt

Ståle Risa, VD
Tel: +47 922 35 847
E-post: str@24sevenoffice.com

Om 24SevenOffice

24SevenOffice är verksamma på den nordiska markna­den och har sedan 2002 levererat affärssystem till små och medelstora företag via molnbaserade lösningar, SaaS (Software as a Service). Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhan­dahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler for redovisning, fakturering, lager/logistik, projektstyrning, tidredovisning och CRM, allt integrerat i en lösning.

Om oss

Bolagets affärsidé är att leverera egenutvecklade högfunktionella molnbaserade affärssystem som effektiviserar administrativa processer för små- och medelstora företag.

Prenumerera

Dokument & länkar