Fler bostäder i Farsta genom förråd

Report this content

Inom kort tas de första spadtagen för 24Storage nya förrådsanläggningen i Larsboda, Farsta. Anläggningen ska fungera som både bullerbarriär och lokal service för de boende i området. Genom förrådsbyggnaden kan fler bostäder byggas i området.

I Farsta blir förråden en del av stadsbilden. Illustration Landskapslaget.

Farsta växer och det ska byggas nästan 500 nya lägenheter vid Drevvikens strand i Larsboda. Här planeras även en förskola och ett parkeringshus. Området väntas vara klart för inflytt med start under 2023.

Ett viktigt steg är att Stockholms stad har beviljat 24Storage bygglov för en förrådsanläggning som ligger mot Nynäsvägen. Genom förrådsbyggnaden motverkas buller i området och fler bostäder kan byggas. Förrådsbyggnaden fungerar samtidigt som skyddsbarriär både under själva bygget och för de som ska bo där. Första spadtaget för anläggningen tas inom kort.

- Det är en väldigt smart stadsplanering som Stockholms stad har tagit fram. Vår förrådsbyggnad fyller flera funktioner genom att den är både bullerbarriär och ett säkerhetsskydd. Larsboda blir första gången den här modellen blir verklighet för ett helt bostadsområde, säger Fredrik Sandelin, VD på 24Storage.

Stockholms stadsbyggnadskontor om detaljplanen:

”Idag är området stört av trafikbuller från Nynäsvägen och Perstorpsvägen. Planen syftar till att skapa en struktur som vänder sig mot Drevviken och där park och bostäder skyddas från buller. Funktioner som innebär icke stadigvarande vistelse, såsom parkering och lagerverksamhet, placeras längs Nynäsvägen. Dessa skyddar även bakomliggande bebyggelse från risk avseende transporter av farligt gods på Nynäsvägen samt buller….”

Förrådsfasad mot Perstorpsvägen skyddar mot trafikbuller. Illustration Berg & Gren Ark.

24Storage tillträdde fastigheten den 1: a oktober 2021 och har sedan tidigare beviljat bygglov.

Fakta om 24Storage förrådsanläggning Farsta
Adress: Perstorpsvägen, 123 63 Farsta
Uthyrningsbar yta: cirka 4 700 kvm
Antal förråd: fler än 750 st
Planerad öppning: Preliminärt senare delen av 2022

    

För mer information:

Fredrik Sandelin, VD
Telefon: +46 73 068 36 58
E-post: fredrik.sandelin@24storage.com

Om 24Storage

24Storage är ett self storage-bolag som erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet på ett enkelt sätt med hög tillgänglighet. Bolaget grundades 2015 med visionen att digitalisera förrådsbranschen och har sedan dess lyckats etablera sig som en av de största aktörerna i Sverige. 24Storage driver och utvecklar 26 förrådsanläggningar, fördelat på 12 000 förråd motsvarande totalt 66 500 uthyrningsbara kvadratmeter och 7 000 kunder. 24Storage-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.com eller +46 844 68 61 00.

För mer information besök gärna 24storage.se.

Media

Media