Förrådsbranschen växer kraftigt i Sverige

Report this content

Marknaden för förråd är fortsatt god. Sverige har den fjärde största förrådsytan per capita i Europa. 24Storage bedömer att det finns en potential på en betydande ökning inom ett par år till följd av svenskarnas höga flyttfrekvens och den fortsatta urbaniseringen.

Sverige är bland de mer förrådstäta länderna i Europa. Enligt FEDESSA, den europeiska branschorganisationen för förrådsföretag, ligger Sverige på plats fyra när det gäller förrådsyta med 50 kvm per 1000 invånare. Det är dock långt upp till Storbritannien och Island som ligger i topp. Statistik från Eurostat och Hyresgästföreningen visar dessutom att svenskarna flyttar mest i hela Europa, vilket ökar efterfrågan på förråd.

- Allt fler upptäcker fördelarna med externa förråd. Det både underlättar vid flytt, och bidrar i vardagen till att bostadsytan kan användas mer effektivt. Själva förrådsbyggnaden kan också skapa en bättre helhet i ett bostadsområde, säger Fredrik Sandelin som är VD för 24Storage.

På senare år har allt fler företag börjat hyra förråd. Det är ofta företag som har verksamhet ute på fältet, men som behöver en bas för lager eller verktyg. Idag hyrs var femte förråd i Sverige av ett företag.

- Förråden har gått från att bara vara en plats att ställa bohag i till att bli en smart lösning för små och växande företag. Det är främst företag inom e-handel, service och tjänster. På det sättet skapar förråden även en positiv injektion i den lokala ekonomin, säger Fredrik Sandelin.

Förrådsföretaget 24Storage presenterar i dagarna sin årsredovisning för 2021. Efter det att 24Storage blivit uppköpt av det amerikanska försäkringsbolaget TIAA (Teachers Insurance and Annuity Association of America) har bolaget i januari i år avnoterats från börsen. Verksamheten fortsätter även i år att växa med nya anläggningar runt om i Sverige.

- Vi har en fortsatt kraftig tillväxt i form av nya anläggningar och en högre beläggningsgrad. Samtidigt stiger fastighetsvärdena på förrådsbyggnader, vilket är en indikation på hur marknaden bedömer utsikterna framåt. Genom att jämföra efterfrågan med utbudet ser vi en potential att växa med ytterligare 50 procent till 2025, säger Fredrik Sandelin.

Förrådsyta, kvadratmeter per 1000 invånare. Källa: FEDESSA

Resultat 2021 – 24Storage

KONCERNENS NYCKELTAL 2021 2020
Nettoomsättning, MSEK 106,4 86,4
Bruttomarginal, procent 36,3 27,5
Uthyrningsbar yta, kvadratmeter 69 681 61 042
Uthyrningsgrad (yta), procent 70,3 68,4
Hyresintäkt per uthyrd kvadratmeter, SEK 2 066 2 009
Belåningsgrad, procent 49,7 59,2
Soliditet 38,9 33,2

För mer information:

Fredrik Sandelin, vd
Telefon: +46 73 068 36 58
E-post: fredrik.sandelin@24storage.com

Media

Media