Många anställda vill ha garanterad anonymitet för att våga använda visselblåsarkanaler

En ny visselblåsarlagstiftning träder i kraft den 1 december 2021 till följd av krav i nytt EU-direktiv. En nyligen genomförd undersökning visar att många arbetsgivare inte vidtagit åtgärder för den kommande lagstiftningen, samt att många arbetstagare endast vill slå larm om de garanteras anonymitet. Med snart ett år kvar till lagen träder i kraft uppger en majoritet av de tillfrågade i undersökningen utförd av YouGov att deras arbetsgivare inte har tillfredsställande interna rapporteringskanaler eller att de inte känner till om deras arbetsgivare har det.

Mer än hälften av de tillfrågade vill att visselblåsarärenden inte ska hanteras och utredas av arbetsgivaren, utan av en extern part, exempelvis ett säkerhetsföretag eller advokatbyrå. Cirka hälften av de tillfrågade säger att de utan tvekan skulle slå larm om de fick vetskap om allvarliga oegentligheter, men en tredjedel av de tillfrågade skulle endast larma om de var garanterade anonymitet. 5 procent av de tillfrågade uppger sig vara rädda för utfrysning eller andra repressalier och att det gör att de inte skulle våga slå larm.

Analysföretaget YouGov genomförde på uppdrag av 2Secure även en undersökning år 2016. Undersökningarna har jämförts och kvoten positivt inställda till att slå larm om allvarliga oegentligheter är lika stor i de båda undersökningarna, men i den nya undersökningen uppger fler än tidigare att de kräver garanterad anonymitet för att de ska våga slå larm. 


”Det ligger i linje med vad våra kunder anser är viktigt. Vissa lösningar innebär att mottagaren av ärenden är anställd på företaget och alltså inte oberoende. Det är avgörande att ett visselblåsarärende aldrig når eller utreds av den som är föremål för anmälan. Därför är det viktigt att det är en extern part som gör den första bedömningen av inkomna ärenden” säger Alexandra Sandberg, tjänsteägare 2Secures visselblåsarlösning.

EU-direktivet
Det nya direktivet ställer krav på att företag med fler än 50 anställda eller kommuner med fler än 10 000 invånare ska inrätta interna rapporteringskanaler, ofta kallat visselblåsarlösning. Vidare ställs krav på väl utformade interna rutiner för hantering och återkoppling i visselblåsarärenden inom specifika tidsramar. Lagen träder i kraft den 1 december 2021.

Undersökning om visselblåsning
Enligt undersökningen som YouGov gjorde tillfrågades personer med anställning i åldrarna 18-65 år om deras inställning till visselblåsning. Undersökningen visar att 70 procent av de tillfrågade uppger att deras arbetsgivare inte har en tillfredsställande visselblåsarlösning eller att de inte vet om sådan finns. Resultatet pekar vidare på att företag och organisationer ännu inte vidtagit åtgärder för den kommande lagstiftningen, eller inte har informerat sina anställda tillräckligt om existerande visselblåsarkanaler.

”GDPR lärde många att det lönar sig att börja arbeta med anpassning till ny lagstiftning i ett tidigt skede. Rutiner bör vara upparbetade och fungerande när lagstiftningen träder i kraft. En effektiv visselblåsarkanal är avgörande för organisationers riskhanteringsarbete och för att stärka förtroendet för arbetsgivaren”, säger Alexandra Sandberg, tjänsteägare 2Secures visselblåsarlösning.

FÖR KONTAKT OCH MER INFORMATION:
Alexandra Sandberg, tjänsteägare 2Secures visselblåsarlösning
alexandra.sandberg@2secure.se
+46 720 05 51 85

OM 2SECURE
2Secure är ett konsultbolag specialiserat på säkerhet, risk- och krishantering för privata och offentliga aktörer med höga krav. Vi har sedan starten 2006 varit en nyskapande och marknadsledande helhetsleverantör av professionell säkerhetsrådgivning och kvalificerade säkerhetstjänster.
www.2secure.se

Fakta om EU-direktivet
Under 2019 antogs ett EU-direktiv som kommer att ligga till grund för en ny svensk lagstiftning avseende visselblåsning under 2021. Det nya direktivet ställer krav på att företag med fler än 50 anställda eller kommuner med fler än 10 000 invånare ska tillhandahålla en visselblåsarlösning. Vidare ställer EU-direktivet krav på väl utformade interna rutiner för hantering och återkoppling i visselblåsarärenden inom specifika tidsramar.

Mer om EU-direktivet:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=EN

2Whistle är en säker webbaserad systemlösning dit anställda, leverantörer, kunder eller allmänheten kan vända sig för att rapportera misstänkta allvarliga oegentligheter dygnet runt, året om. Lösningen möjliggör anonym rapportering via webb och telefon.

Den webb-baserade systemlösningen är kompletterad med extern ärendehantering utav utredare och handläggare. Det är handläggare på 2Secure som tar emot ärendet och för all dialog med visselblåsaren under hela processen för att på så vis stärka förtroendet och oberoendeskapet för lösningen. Kunden får en rekommendation till vidare åtgärder i varje ärende. Samtliga inkommande ärenden handläggs av särskilt utsedd personal på 2Secure med gedigen utredningserfarenhet. All information som kommer in genom 2Whistle hanteras helt konfidentiellt och plattformen möjliggör total anonymitet.

Taggar:

Om oss

2Secure är ett konsultbolag specialiserat på säkerhet, risk- och krishantering för privata och offentliga aktörer med höga krav. Vi har sedan starten 2006 varit en nyskapande och marknadsledande helhetsleverantör av professionell säkerhetsrådgivning och kvalificerade säkerhetstjänster.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

En ny visselblåsarlagstiftning träder i kraft den 1 december 2021 till följd av krav i nytt EU-direktiv. En nyligen genomförd undersökning visar att många arbetsgivare inte vidtagit åtgärder för den kommande lagstiftningen, samt att många arbetstagare endast vill slå larm om de garanteras anonymitet.
Twittra det här

Citat

Det ligger i linje med vad våra kunder anser är viktigt. Vissa lösningar innebär att mottagaren av ärenden är anställd på företaget och alltså inte oberoende. Det är avgörande att ett visselblåsarärende aldrig når eller utreds av den som är föremål för anmälan. Därför är det viktigt att det är en extern part som gör den första bedömningen av inkomna ärenden
Alexandra Sandberg, tjänsteägare 2Secures visselblåsarlösning
GDPR lärde många att det lönar sig att börja arbeta med anpassning till ny lagstiftning i ett tidigt skede. Rutiner bör vara upparbetade och fungerande när lagstiftningen träder i kraft. En effektiv visselblåsarkanal är avgörande för organisationers riskhanteringsarbete och för att stärka förtroendet för arbetsgivaren
Alexandra Sandberg, tjänsteägare 2Secures visselblåsarlösning.