JO kritiserar Trelleborgs kommun

JO kritiserar Trelleborgs kommun JO har idag fattat beslut angående den anmälan mot Byggnadsnämnden i Trelleborg som 3GIS har lämnat in avseende kommunens handläggning av byggnadslovsansökningar. JO kritiserar kommunens handläggningstider. 3GIS har i en ansökan den 8 januari 2003 bett JO undersöka om Byggnadsnämnden åsidosatt regeringsformens påbud om saklighet och opartiskhet. JO noterar att 3GIS byggnadslov är överklagade till Länsstyrelsen i Skåne län. 3GIS har vidare bett JO bedöma kommunens handläggningstider samt att kommunen ännu inte besvarat brev från 3GIS som avsänts i november och december 2002. JO har uttalat att "det är självklart inte godtagbart att dröja med att lämna svar under en så lång tid som nu har skett" och har vidare i kontakt med kommunen utverkat ett löfte att Trelleborgs kommun omgående kommer att besvara 3GIS brev. - Det är naturligtvis beklagligt att vi tvingats blanda in JO i detta ärende och ser nu fram emot ett skyndsamt svar från Trelleborgs kommun på våra frågor och handläggningen av byggnadslov för den tredje generationens mobilnät, säger Jan Edhäll, vd för 3GIS i en kommentar. Utöver påpekandet om kommunens handläggningstider avser JO inte att vidta några ytterligare åtgärder. - Vi vet att Trelleborgs kommun redan beviljat tillstånd för ansökningar som är i princip identiska med våra och vi hoppas nu att de överklaganden som vi lämnat in under hösten kommer att ge oss rätt även i denna fråga, säger Jan Edhäll. För ytterligare information kontakta: Jan Edhäll, vd 3GIS telefon: 08 410 17 300, mobil: 0733 277 477, e-post: jan.edhall@3gis.net Jens Wahlström, regionsansvarig 3GIS telefon: 08 410 17 300, mobil: 0733 277 404, e-post: jens.wahlstrom@3gis.net 3G Infrastructure Services AB startades i april 2001 av 3, Vodafone och Orange. Bolaget har som uppgift att bygga och driva den infrastruktur som möjliggör för operatörerna att erbjuda sina kunder mobila tjänster via UMTS utanför Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona. När utbyggnaden är klar kommer 70 procent av befolkningen i Sverige att ha tillgång till snabbare kommunikation genom bolagets infrastruktur som integreras i respektive operatörs nät. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00890/wkr0002.pdf

Dokument & länkar