Snabbare mobilutbyggnad när HSB och mobilbranschen ger bostads rättsföreningar ramverk för hyresavtal

Snabbare mobilutbyggnad när HSB och mobilbranschen ger bostads rättsföreningar ramverk för hyresavtal HSBs Riksförbund har tillsammans med mobiltelefonoperatörerna och deras infrastrukturbolag tagit fram en gemensam avtalsmall för inplacering av basstationer och antenner för mobiltelefoni på HSB-ägda fastigheter. Det ger medlemmarna en större trygghet och gör processen med uppgradering och utbyggnad av mobilnät mer effektiv. Utrustningen som krävs för mobiltelefonnäten placeras runt om i landet på mark eller fastigheter som operatörerna och deras infrastrukturbolag hyr. Nu har HSBs Riksförbund med hjälp av operatörerna Vodafone, TeliaSonera, Tele2, och 3 samt infrastrukturbolagen 3GIS och SUNAB utvecklat ett standardavtal för inplacering som kan användas för samtliga HSB-ägda fastigheter. Via HSBs Riksförbund får bostadsrättsföreningarna väl underbyggda riktlinjer och praxis för hur hyresavtal för mobiltelefoniutbyggnaden hanteras. På så sätt slipper man bland annat upphandla juridisk konsultation inför varje enskild förhandling. Avtalet täcker in de relevanta områdena och bemöter de frågor som bostadsrättsföreningarna normalt ställer. - Med detta ramverk ska bostadsrättsföreningarna kunna känna trygghet att ingå hyresavtal med mobilteleoperatörer eller infrastrukturbolag som vill hyra plats för sina antennanläggningar, säger Mats Holme, VD för branschorganisationen MTB - MobilTeleBranschen. Avtalsmallen följer i stort de uppgörelser som idag finns med Fastighetsägarna och den allmännyttiga bostadsorganisationen SABO, men är anpassad för att bättre spegla HSBs stora mängd av bostadsrätts lägenheter. HSB har idag 3850 bostadsrättsföreningar runt om i landet. - Den här typen av samarbeten är mycket viktiga för branschen. Inte minst inför det stora projekt som 3G-utbyggnaden innebär. Den gemensamma avtalsmall, som nu utvecklats tillsammans med HSB, ger såväl mobiloperatörer som potentiella hyresvärdar en trygghet och en förenklad process, avslutar Mats Holme. För ytterligare information kontakta Mats Holme, MTB MobilTeleBranschen, 08-508 938 20, mobil 0706-39 38 20 MTB - MobilTeleBranschen är en intresseorganisation för tillverkare och distributörer av mobiltelefoner på den Svenska marknaden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00740/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00740/wkr0002.pdf

Dokument & länkar